«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Новини видавництва

2016 05 18
Вийшов з друку 2-й випуск за 2016-й рік журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту»
переглянути...
2016 05 25
Вийшов з друку 1-й випуск за 2016 рік журналу «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія»»
переглянути...
2016 01 27
Вийшли з друку «Sententiae». Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії № 2-2015(XXXIII).
переглянути...
2016 02 10
Вийшов з друку 2-й випуск, за 2015-й рік, науково-технічного збірника «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві»
переглянути...
2016 03 14
Вийшов у світ 2-й випуск за 2015-й рік нового наукового журналу ВНТУ «Вісник машинобудування та транспорту»
переглянути...
2015 04 14
Вийшов у світ 2-й випуск за 2015-й рік журналу "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"
переглянути...
Підписано до друку монографії:
  • Грабко  В. В., Курочка  В. П. Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса
  • Петрук  Р. В., Петрук  Г. Д. Теоретичні та технологічні основи екологічно безпечних процесів відновлення вітчизняних фосфатів
  • Бортник Г. Г., Кичак В. М., Стальченко О. В. Аналого-цифрові тракти комп'ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів
Вийшли з друку монографії:
Азаров О. Д., Біліченко Н. О., Захарченко С. М. Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
Азаров О. Д., Теплицький М. Ю., Біліченко Н. О. Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
Демов О. Д. Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній
Вийшли з друку підручники та посібники:
  • Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні / Ж. П. Дусанюк, В. В. Савуляк та ін.
  • Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для СРС
  • Огородніков В. А., Федотов В. О., Кириця І. Ю. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів
  • Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1
  • Снігур А. В., Арсенюк І. Р., Колесник І. С. Основи роботи в INTERNET
переглянути...

Історія становлення та розвитку комп’ютерного інформаційно-видавничого центру ВНТУ

11 травня 1994 року за наказом ректора Вінницького державного технічного університету Мокіна Б. І. з метою впровадження сучасних технологій видавничої діяльності, координації технічної політики в галузі впровадження комп'ютерної техніки, швидкого і зручного обміну інформацією між підрозділами університету, розвитку сучасних інформаційних технологій, на базі структурного підрозділу інституту — комп’ютерної мережі ВДТУ, був створений комп’ютерний інформаційно-видавничий центр.

Від початку створення в КІВЦ працювали: Власюк Анатолій Іванович, Шпігунов Володимир Миколайович, Багдасар’ян Георгій Миколайович, Первушина (Данюк) Тетяна Вікторівна, Нікітчук Володимир Миколайович, Яремчук Валентина Леонтіївна, Афанасьєва Тетяна Михайлівна, Трапезніков Володимир Гнатович, Ободянська Катерина Миколаївна, Хаджініязов Курбанбай Турсинбайович, Подоляк Павло Дмитрович. З кінця 1994 року в КІВЦ працюють Кушнір Олена Олексіївна, Голубєва Валентина Тадеушівна, з 1996 — Криклива Тетяна Станіславівна та Гнатюк Віталій Вікторович.

КІВЦ

В 1995 році, у відповідності з наказом ректора № 161 від 6.12.1995 року, до складу КІВЦ була передана друкувально-множильна дільниця ННВЦ «Модуль».

Після приєднання друкувально-множильної дільниці співробітниками КІВЦ стали: Войтова Валентина Дмитрівна, Зудов Олександр Олександрович, Соболєва Тетяна Михайлівна, Берестюк Тамара Петрівна, Задорожна Ганна Степанівна, Севастьянова Мирослава Іллінічна, Данілова Людмила Георгіївна, Блашко Людмила Іванівна.

26.09.1996 року Вчена рада ВДТУ затвердила «Положення про комп’ютерний інформаційно-видавничий центр Вінницького державного технічного університету» (протокол № 1). У відповідності з цим положенням, структура КІВЦ мала такий вигляд:

Анатолій Іванович 1. Видавництво «УНІВЕРСУМ-Вінниця»

— Редакція «Вісника Вінницького політехнічного інституту»;

— Редакція науково-технічної та гуманітарної літератури;

— Відділ набору, верстки та коректури.

2. Друкарня:

— Відділ оперативної поліграфії;

— Відділ друкування підручників та методичних матеріалів.

3. Обчислювальний центр НДЧ;

4. Сектор електронної інформації та телекомунікацій;

5. Сектор автоматизації бібліотеки;

6. Сектор розсилки та реалізації.

Наприкінці 90-х років співробітниками КІВЦ стали: Коваль Микола Дмитрович, Рекута Олександр Сергійович, Бондарук Володимир Іванович, Радзіховський Володимир Мечиславович, Тихонюк Євген Євгенович, Левко Олег, Поремський Олег Віталійович, Белзецький Віктор Станіславович, Бухін Кирил Дмитрович, Титаренко Володимир Васильович, Гуркало Олена Володимирівна, Шушляпін Сергій Михайлович, Ягельська Тамара Андріївна. З 2000 року — Шевчук Наталія Гаврилівна та Андреєва Тетяна Іванівна.

Мирослава Іллівна 14 березня 2001 року, у відповідності з рішенням Ученої ради ВДТУ (протокол № 7 від 22 лютого 2001 року), ректором ВДТУ Мокіним Б. І. було затверджено нове «Положення про комп’ютерний інформаційно-видавничий центр Вінницького державного технічного університету». Цим положенням визначенні основні напрямки роботи КІВЦ:

— підготовка до друку та друкування наукового журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту», наукових праць спілки дослідників модерної філософії «Sententaie»;

— друкування університетського часопису «Імпульс» та наукового журналу «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»;

— друкування методичних вказівок, навчальних посібників, підручників, монографій;

— виготовлення поліграфічної продукції для потреб ВДТУ;

— надання рекламних та інформаційно-видавничих послуг стороннім організаціям та приватним особам.

КІВЦ Стуктура КІВЦ має вигляд:

1. Редакція «Вісника Вінницького політехнічного інституту»;

2. Редакція науково-технічної та гуманітарної літератури;

3. Друкарня:

3.1. Відділ оперативної поліграфії;

3.2. Відділ друкування підручників та методичних матеріалів;

4. Відділ набору, верстки та коректури;

5. Відділ розсилки та реалізації.

В грудні 2001 року Вінницький державний технічний університет був внесений в Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції і отримав «Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції», серія ДК № 746 від 25.12. 2001 р. В цей час до колективу КІВЦ приєднались Ленський Віталій Францович (з 2002 р.), Белзецький Руслан Станіславович (з 2003 р.), Болотов Олександр Мечиславович, Малішевська Світлана Антонівна, Мензул Оксана Василівна (з 2004 р.), Мазур Наталія Олександрівна (з 2006 р.).

9 жовтня 2006 року в склад КІВЦ ВНТУ була передана копіювально-розмножувальна дільниця ВНТУ. Тоді ж співробітником КІВЦ стала Ковтун Тетяна Михайлівна.

З 2007 року співробітниками КІВЦ стали Хльосткіна Людмила Геннадіївна, Власюк Ольга Михайлівна, Могила Світлана Георгіївна.

Після створення в Україні на початку 1996 року «Робочої групи з впровадження в Україні міжнародної стандартної нумерації друкованих видань» при Міністерстві у справах преси та інформації, 26 листопада 1996 року видавництво «УНІВЕРСУМ-Вінниця» отримало перший блок номерів ISBN. Першою книгою з номером ISBN, виданою у видавництві «УНІВЕРСУМ-Вінниця», була книга Бориса Мокіна «Рік поза політикою, або Вінницький детектив» (ISBN 966-7199-00-2), першою технічною монографією, виданою у видавництві «УНІВЕРСУМ-Вінниця» — монографія Мокіна Б. І., Грабка В. В., Дінь Тхань В'єта «Математичні моделі та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики трансформаторних вводів» (ISBN 966-7199-02-9)

За 10 років — з 1997 по 2007 рік — у видавництві «УНІВЕРСУМ-Вінниця» було видано та виготовлено понад 330 найменувань технічних, публіцистичних, художніх та науково-популярних видань, накладами від 100 до 1000 примірників кожне.

Крім того, в типографії КІВЦ ВНТУ з 1994 по 2007 рік було виготовлено понад 1400 підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та інших видів навчально-методичної літератури. З дня свого створення в КІВЦ також ви-готовляється різноманітна поліграфічна продукція — вітальні адреси та поздоровлення, грамоти, дипломи, листівки, анкети, бланки тощо.

З березня 2008 року в КІВЦ ВНТУ створенно сайт «Наукові конференції ВНТУ. Електронні наукові видання».

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету