«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографія присвячена розробці системи прийняття організаційно-технологічних рішень щодо зменшення радіаційної небезпеки в будівництві на радононебезпечних територіях України. Запропоновано алгоритм моніторингу радіаційного фактору. Встановлені залежності регламентованих радіаційних параметрів об'єктів будівництва від багатофакторних показників. Розроблені моделі управління проектами організаційно-технологічних рішень по зменшенню радононебезпеки на базі нечіткої логіки на різних етапах інвестиційної діяльності в будівництві. Створена система прийняття ефективних рішень при виборі організаційно-технологічних заходів щодо зменшення ризиків опромінення. Запропонована організаційна структура прийняття і реалізації рішень по радіаційному захисту.

Рiк видання 2003

Сторiнок 139

УДК 699.887.3: 658.5

ISBN 966-641-056-7

Лялюк О. Г. Управління проектами зменшення радононебезпеки в будівництві. Монографія
   

Змiст

ПЕРЕДМОВА5
РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА НОРМАТИВНА БАЗА ЇХ ОЦІНКИ
1.1. Основні джерела радіаційного випромінювання та забруднення8
1.2. Нормативна база організаційно-технологічного забезпечення зниження радіаційної небезпеки12
1.2.1. Потужність поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в повітрі приміщень12
1.2.2. Питома активність природних радіонуклідів в сировині та будівельних матеріалах14
1.2.3. Еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222 в повітрі приміщень15
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТОВАНИХ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ
2.1. Моніторинг радіаційного стану24
2.2. Радіаційний контроль зовнішнього гамма-випромінювання і будівельних матеріалів30
2.2.1. Визначення потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання30
2.2.2. Вимірювання ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів у будівельних матеріалах31
2.3. Методики дослідження еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 в повітрі приміщень35
РОЗДІЛ 3. РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА НА ОБ'ЄКТАХ ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
3.1. Результати радіаційного контролю зовнішнього гамма-випромінювання і будівельних матеріалів45
3.2. Дослідження еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 в повітрі Приміщень51
3.3.Розподілення бінарної радоновмістної повітряної суміші в повітрі приміщень58
3.4. Фактори, що впливають на вибір моделі управління організаційно-технологічними заходами щодо зменшення радононебезпеки65
РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРТНО-МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ РАДОНОНЕБЕЗПЕКИ
4.1. Методи багатофакторних досліджень управління системою радіаційного захисту70
4.2. Формалізація факторів, що впливають на вибір моделі управління проектами зменшення радононебезпеки77
4.2.1. Побудова ієрархічних зв'язків факторів, що впливають на еквівалентну рівноважну об'ємну активність радону-222 в повітрі приміщень77
4.2.2. Побудова функцій належності нечітких оцінок впливу факторів81
4.3. Моделювання управлінням організаційно-технологічними рішеннями щодо зменшення радононебезпеки на базі нечіткої логіки90
4.3.1. Моделювання системи прийняття організаційно-технологічних рішень на системному рівні90
4.3.2. Моделювання системи прийняття організаційно-технологічних рішень на рівні природно-географічних умов92
4.4. Аналітичні моделі функцій належності оцінок вхідних змінних , що впливають на прийняття організаційно-технологічних рішень95
4.5. Методики та практичні результати при прийнятті організаційно-технологічних рішень на базі нечіткої логіки99
4.6. Методи управління заходами щодо зменшення радіаційної небезпеки та оцінка їх ефективності106
4.6.1. Сучасні методи та засоби зменшення радонової компоненти радіаційної небезпеки106
4.6.2. Управління заходами щодо зменшення радононебезпеки з урахуванням впливу експертно-лінгвістичних змінних111
4.6.3. Впровадження організаційно-технологічних протирадіаційних заходів та оцінка їх ефективності120
4.6.4. Техніко-економічне порівняння запропонованих заходів124
ВИСНОВКИ130
ЛІТЕРАТУРА132
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету