«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розвиваються методи аналізу й оцінки чутливості оптимальних рішень на основі критеріального моделювання. Показана можливість і визначені оптимальні шляхи використання методів і засобів теорії подібності і моделювання стосовно задач чутливості і розподілу допусків на параметри по заданих впливах в системах керування. Розроблені математичні моделі, які дозволяють ефективніше розв'язувати задачі аналізу чутливості оптимальних рішень при керуванні станами динамічних систем типу електроенергетичних.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання та обчислювальних методів, а також тих галузей, де виникає необхідність аналізу і прийняття оптимальних рішень.

Рiк видання 2003

Сторiнок 131

УДК 621.311

ISBN 966-641-059-1

Лежнюк П. Д. Аналіз чутливості оптимальних рішень в складних системах крите-ріальним методом. Монографія
   

Змiст

Перелік скорочень5
ВСТУП6
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ З ІНТЕГРАЛЬНИМ КРИТЕРІЄМ ЯКОСТІ9
1.1 Особливості математичного моделювання оптимального керування динамічними системами9
1.2 Критеріальне моделювання в задачах оптимального керування динамічними системами17
1.3 Задача оптимального керування нормальними станами електроенергетичної системи21
1.4 Задачі чутливості оптимальних рішень26
2 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЇХ ЧУТЛИВОСТІ В КРИТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ29
2.1 Подібність і математичне моделювання характеристик і пристроїв автоматичного регулювання для оцінки чутливості29
2.2 Зв'язок загальносистемного критерію оптимальності з параметрами дуг і вершин графа математичної моделі33
2.2.1 Зв'язок критерію оптимальності з параметрами керування33
2.2.2 Зв'язок критерію оптимальності з параметрами спостереження38
2.3 Оцінка чутливості моделей з власними значеннями40
2.3.1 Чутливість власних значень40
2.3.2 Чутливість власних векторів42
2.3.3 Аналіз чутливості математичної моделі оптимального керування з застосуванням власних значень і векторів44
Висновки48
3 ПОБУДОВА КРИТЕРІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ТА АНАЛІЗ З ЇХ ДОПОМОГОЮ ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ49
3.1 Оцінка чутливості оптимальних рішень при дискретності керуючих впливів49
3.1.1 Оцінка чутливості критеріїв оптимальності49
3.1.2 Зворотна задача Чутливості54
3.2 Дослідження чутливості оптимальних розв'язків критеріальним методом56
3.2.1 Алгоритм розв'язування прямої задачі чутливості56
3.2.2 Алгоритм розв'язування зворотної задачі чутливості з використанням критеріального моделювання58
3.2.3 Алгоритм розв'язку зворотної задачі чутливості в аналітичному виді66
Висновки70
4 РОЗПОДІЛ ДОПУСКІВ НА ПАРАМЕТРИ ПО ЗАДАНОМУ ВПЛИВУ71
4.1 Задача визначення допусків71
4.2 Математичні моделі для визначення допусків74
4.3 Визначення допусків за принципом рівних впливів75
4.4 Розподіл допусків із використанням критеріальних моделей78
Висновки81
5 АНАЛІЗ І РОЗРОБКА СИСТЕМ ВІДНОСНИХ ОДИНИЦЬ В КРИТЕРІАЛЬНОМУ МЕТОДІ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ЧУТЛИВОСТІ82
5.1 Системи відносних одиниць в критеріальному методі82
5.1.1 Оптимальне керування як об' ект критеріального моделювання82
5.1.2 Аналіз відомих систем відносних одиниць83
5.1.3 Деривативна система відносних одиниць85
5.1.4 Транзитивна система відносних одиниць87
5.1.5 Сигноміальна система відносних одиниць92
5.1.6 Узагальнення система відносних одиниць у критеріальному моделюванні для задач оптимального керування95
5.2 Умови оптимальності задачі критеріального програмування і визначення базисних параметрів95
Висновки101
6 МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ103
6.1 Критеріальне моделювання в задачах автоматизації оптимального керування електроенергетичною системою103
6.1.1 Задача оптимізації нормальних станів електроенергетичної системи104
6.1.2 Критеріальне моделювання оптимальних станів електроенергетичних систем105
6.1.З Аналіз чутливості оптимального керування нормальними станами електроенергетичної системи критеріальним методом108
6.2 Оцінка впливу похибок при визначенні критеріїв подібності на ефективність керування114
6.3 Оцінка впливу похибок у вихідній інформації і розрахунковій моделі на ефективність керування за допомогою критеріального моделювання118
Висновки122
ПІДСУМКИ123
ЛІТЕРАТУРА125
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету