«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії викладено основні результати теоретичних та експериментальних досліджень ефективності роботи засобів обліку недоспоживання в системах водопостачання. Запропоновано ієрархічну систему математичних моделей, алгоритмів та інженерних методик для інтелектуальної підтримки прийняття проектних рішень по оцінюванню та обгрунтуванню вибору оптимальних варіантів засобів обліку в системах.

Для працівників підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, проектувальних і виробничих організацій та студентів і аспірантів водопровідно-каналізаційних і будівельних спеціальностей.

Рiк видання 2003

Сторiнок 180

ISBN 966-641-062-1

Ратушняк Г. С., Шаманський С. Й. КРИТЕРІАЛЬНИИ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Монографія
   

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ4
ВСТУП5
Розділ 1. ОЦІНЮВАННЯ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯМ9
1.1. Стан проблеми вибору оптимальних засобів обліку водоспоживання в системах водопостачання9
1.2. Класифікація засобів обліку витрати та кількості рідини10
1.3. Методи багатокритеріальної оптимізації16
1.3.1. Методи послідовної оптимізації16
1.3.2. Методи оцінювання за узагальненими критеріями17
1.3.2.1. Нормування частинних критеріїв17
1.3.2.2. Узагальнені критерії, котрі не потребують нормування частинних19
1.3.2.3. Узагальнені критерії, що вимагають нормування частинних21
1.3.2.4. Узагальнені критерії по функції належності24
1.3.3. Функціонально-вартісний аналіз25
1.3.4. Метод функції корисності27
1.3.5. Метод нечітких парних порівнянь Сааті30
Розділ 2. ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ВОДОСПОЖИВАННЯ МЕТРИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ33
2. 1. Груповий критерій корисності33
2.1.1. Формулювання корисності засобів обліку водоспоживання33
2.1.2. Структура та методика розрахунку корисності засобів обліку водоспоживання35
2.1.2.1. Залежність похибки вимірювання від витрати35
2.1.2.2. Розрахунок повної похибки вимірювання38
2.1.2.3. Зв' язок корисності з частинними критеріями надійності43
2.1.2.3.1.Види показників надійності43
2.1.2.3.2.Методи розрахунку коефіцієнта ефективності45
2.1.2.3.3.Розрахунок коефіцієнта ефективності48
2.1.3. Алгоритм розрахунку корисності50
2.2. Груповий критерій плати за корисність53
2.2.1. Структура плати за корисність засобів обліку водоспоживання53
2.2.2. Затрати на придбання засобів обліку водоспоживання54
2.2.3. Затрати на встановлення засобів обліку водоспоживання55
2.2.4. Затрати на експлуатацію засобів обліку водоспоживання57
2.2.5. Алгоритм розрахунку плати за корисність засобів обліку водоспоживання62
Розділ 3.ОЦІНЮВАННЯ ЯКІСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ЕРГОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ВОДОСПОЖИВАННЯ НЕМЕТРИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ68
3.1. Метод нечітких парних порівнянь68
3.2. Ранжування засобів обліку водоспоживання за функціональними неметричними критеріями72
3.2.1. Збурюючі фактори73
3.2.2. Функціональні неметричні частинні критерії оцінювання засобів обліку водоспоживання76
3.2.3. Ранжування за частинними критеріями стійкості до збурень78
3.3. Ранжування засобів обліку водоспоживання за ергономічними неметричними критеріями85
3.3.1. Ергономічні характеристики засобів обліку водоспоживання85
3.3.2. Ергономічні неметричні частинні критерії оцінювання засобів обліку водоспоживання87
3.3.3. Ранжування засобів обліку водоспоживання за частинними критеріями зручності контролю водного потоку88
3.4. Алгоритм ранжування засобів обліку водоспоживання за неметричними критеріями94
Розділ 4. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ДЛЯ САПР УПРАВЛІННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯМ102
4.1. Модифікація методу нечітких парних порівнянь102
4.2. Визначення коефіцієнтів важливості групових критеріїв109
4.3. Алгоритм ранжування засобів обліку водоспоживання за груповими критеріями114
4.4. Обгрунтування вибору оптимального засобу обліку водоспоживання121
4.4.1. Формування множини альтернативних варіантів засобів обліку водоспоживання121
4.4.2. Розрахунок метричних групових критеріїв оцінки засобів обліку водоспоживання125
4.4.3. Ранжування засобів обліку водоспоживання за груповими критеріями129
ВИСНОВКИ145
ДОДАТКИ147
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ176
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету