«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Книга, на прикладі мереж передавання інформації, знайомить читача з концепцією комплексного аналізу складних систем. Подаються необхідні для розрахунків мереж математичні моделі, що дозволяють в поєднанні та взаємозв'язку розглядати питання продуктивності, надійності та організації технічного обслуговування складних систем. Автор в популярній формі обґрунтовує критерії ефективності мереж передавання даних, розглядає задачі управління в мережах. Для студентів, аспірантів і фахівців, що вивчають і виконують системне проекування мереж передавання інформації.

Рiк видання 1998

Сторiнок 183

ISBN 966-7199-24-Х

Шарейко Л. О. Комплексный анализ сетей передачи данных. Монографія
   

Змiст

Предисловие3
Введение5
Глава 1. Основы комплексного анализа и проектирования сетей передачи данных
1.1. Характеристика сетей передачи данных9
1.2. Общие требования к СПД12
1.3. Проблемы проектирования СПД16
1.4. Критерии эффективности СПД19
1.5. Концепция комплексного анализа и проектирования24
1.6. Выбор и обоснование комплексного критерия эффективности СПД28
1.7. Математическая формулировка задач комплексного проектирования СПД31
1.8. Методы решения задач комплексного анализа и проектирования СПД35
1.9. Основные допущения при разработке математических моделей СПД39
Глава 2. Математические модели для комплексного анализа СПД
2.1. Общие требования к разрабатываемым моделям41
2.2. Математическая модель узлов коммутации, абонентских пунктов и каналов связи СПД43
2.3. Ограниченность применения в анализе и синтезе СПД моделей, не учитывающих различие параметров потоков сообщений53
2.4. Математическая модель СПД с коммутацией сообщений 56
2.5. Математические модели СПД с коммутацией пакетов61
2.5.1. Модель СПД для случая передачи пакетов от каждого АП61
2.5.2. Математическая модель для случая концентрации передаваемых от АП пакетов66
2.6. Модель СПД с петлевой структурой68
2.7. Обсуждение результатов главы 73
Глава 3. Анализ и проектирование эффективного управления потоками информации в СПД
3.1. Анализ алгоритмов управления77
3.2. Оценка периодичности посылки команды «опрос» для алгоритма «составление списка»79
3.3. Модели алгоритмов «циклическая перекличка» и «передать циркулярно»81
3.4. Модели концентраторов (АС) для алгоритмов с опросом83
3.5. Анализ возможностей повышения эффективности управления потоками в сетях87
3.6. Основные задачи проектирования эффективного управления и допущения88
3.7. Определение рациональной периодичности обмена информацией между смежными узлами СПД89
3.7.1. Вывод зависимости среднего времени ожидания в очереди на I-ой фазе от периода опроса и длины пакета90
3.7.2. Математическое ожидание времени ожидания в очереди на II-ой фазе93
3.7.3. Доказательство существования оптимального периода опроса93
3.7.4. Зависимость рационального периода опроса от значения загрузки96
3.8. Определение рациональной длины пакета информации, передаваемой за сеанс связи98
3.8.1. Рациональная длина пакета для потоков с экспоненциальным распределением длин сообщений99
3.8.2. Рациональная длина пакета для потоков с постоянной длиной104
3.8.3. Краткое обсуждение приведенных результатов105
3.9. Метод повышения эффективности использования канала связи в условиях помех110
3.10. Оценка эффекта от внедрения моделей оптимизации параметров управления115
Глава 4. Комплексный анализ и проектирование структуры СПД
4.1. Анализ проблемы надежности СПД120
4.2. Определение рационального значения коэффициента готовности компонентов СПД122
4.3. Минимизация затрат на обеспечение рациональной надежности компонентов СПД129
4.4. Метод оценки рациональной структуры СПД134
4.5. Приложение результатов главы к управлению потоками в сетях139
4.6. Определение рациональной структуры технического обслуживания СПД141
4.6.1. Основные модели эксплуатации и постановка задачи141
4.6.2. Анализ возможных структур и критерии эффективности организации технического обслуживания143
4.6.3. Основные допущения и методы в решении задач технического обслуживания СПД148
4.6.4. Математические модели основных структур СЭТОИР149
4.6.5. Метод оценки рациональной структуры технического обслуживания155
4.6.6. Модель для управления резервом устройств в регионах технического обслуживания158
Заключение162
Приложение163
Литература179
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету