«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто питання оперативного керування аварійним захистом виробництва. Метою оперативного

керування є виявлення аварійних ситуацій на виробництві, а після цього - прийняття чітко регламентованих заходів по його

аварійному захисту. Заходи аварійного захисту відбиваються в переводі технологічної дільниці на безпечний режим роботи.

Задачі аварійного захисту мають найвищий пріоритет і повинні виконуватися з максимальною надійністю та оперативністю.

Задача синтезу оптимальних стратегій керування розв'язується методом динамічного програмування, що узагальнений та

модифікований на випадок процесу із випадковою тривалістю та розподіленими переходами. У класичне рівняння

динамічного програмування вводиться додатковий адитивний доданок, що містить імовірності переходу з заданої траєкторії

руху на аварійну та ймовірності відбудови після аварійного збою.

Рiк видання 1997

Сторiнок 95

УДК 681.518(75)

ISBN 966-7199-04-5

Лисогор В. М., Селезньова Р. В. Моделі керування технологічними процесами в аварійних ситуаціях. Монографія
   

Змiст

СЕКЦІЯ 1. НАСОСИ, АПАРАТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОДІВ
1.  Федоричко Я. Б., Барилюк Є. І., Зайончковський Г. Й. Основні напрями підвищення ресурсу малогабаритних електромагнітних клапанів9
2.  Бурєнніков Ю. А., Іоан Русу, Козлов Л. Г., Петров О. В. Обґрунтування конструктивних параметрів золотника клапана на основі комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів10
3.  Андренко П. М., Свинаренко М. С. Встановлення ресурсу ущільнень гідроциліндрів12
4.  Бадах В. М., Беркант Калкан Делен Акустическое исследование выпускного клапана системы регулирования давления воздуха в кабине пассажирского самолёта14
5.  Узунов О. В., Ночніченко І. В. Уточнення математичної моделі гідравлічного амортизатора шляхом розрахунку коеціфієнту витрати крізь дроселі клапанно-дросельної групи15
6.  Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Репінський С. В., Лазун О. І. Дослідження динамічних процесів в електрогідравлічній системі керування регульованого аксіально-поршневого насоса17
7.  Федориненко Д. Ю., Бойко С. В., Сапон С. П. Аналіз теплових процесів у високошвидкісних гідростатичних опорах19
8.  Астанін В. В., Бондар Н. В. Технологія виготовлення та граничний стан композиційних трубопроводів при навантаженні внутрішнім тиском21
9.  Беседин В. Л., Зелинский С. А., Тихенко В. Н., Волков А. А. Плунжерный гидронасос плоской конфигурации22
10.  Костюк Д. В., Яхно О. М. Визначення закону зміни об’єму камер всмоктування та нагнітання шестеренного насоса24
11.  Ночніченко І. В., Узунов О. В., Ковельський В. С., Федченко Д. В. Експериментальне дослідження впливу температури на характеристику донного дросельно-клапаного вузла гідравлічного демпфера26
12.  Брицький О. Л., Пурдик В. П., Підлубний В. А. Дослідження полімерного робочого органу регулятора витрати28
13.  Рикуніч Ю. М. Визначення запасів працездатності малогабаритних електромагнітних клапанів30
14.  Бутько В. С., Могила О. В. Дослідження автоматів розвантаження гідравлічного насоса31
15.  Бутько В. С., Хоменко Д. М. Вплив гідродинамічних сил на динамічні властивості гідравлічних апаратів32
16.  Лозінський Д. О., Пилявець В. Г. Дослідження ступеня герметичності керованого зворотного клапана пропорційного електрогідравлічного розподільника33
17.  Федченко Д. В. Ночніченко І. В., Галецький О. С. Стенд для дослідження характеристик поршневого дросельно-клапанного вузла гідравлічного демпфера35
18.  Стадниченко В. М., Мамчур О. В. Прогнозування ресурсу при акустоемісійній діагностиці аксиально-поршневих гідромашин36
19.  Березюк О. В. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії38
20.  Брицький О. Л., Перебейніс Ю. М., Кошовий В. В. Класифікація регуляторів витрати з полімерними робочими органами40
21.  Віштак І. В. Експлуатаційні характеристики газо статичних конічних опор шпиндельних вузлів41
22.  Пурдик В.П., Поздняков М.Ю. Визначення динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску42
СЕКЦІЯ 2. ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОДИ І СИСТЕМИ
23.  Струтинський В. Б., Луньов К. В. Особливості проектування багатокоординатного металообробного обладнання з гідроприводом44
24.  Яхно О. М., Струтинський С. В. Визначення несучої здатності аеростатичного опорного вузла45
25.  Луговський О. Ф., Ляшок А. В., Гришко І. А. Сучасні системи штучного мікроклімату в сільськогосподарських теплицях47
26.  Струтинський В. Б., Юрчишин О. Я., Полунічев В. Е. Визначення точності позиціювання гідравлічних приводів металорізальних верстатів49
27.  Губарев О. П., Бєліков К. О. Прогнозування характеристик теплогідравлічного модуля шляхом математичного моделювання50
28.  Струтинський В. Б., Перфілов І. В. Застосування високочастотної вібраційної обробки для формування спеціального мікропрофіля поверхонь52
29.  Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. Моделювання робочих процесів віброударного пристрою для розвантаження кузовів самоскидів траснпортних засобів54
30.  Сивак І. О., Лозінський Д. О., Шевчук Є. І. Експериментальна установка для здійснення ротаційної витяжки осесиметричних деталей із листових заготовок з використанням електрогідравлічного приводу56
31.  Цибрій Ю. О., Грабовський Г. Г. Використання гідравлічних механізмів при витягуванні зливку з кристалізатора плавильної печі58
32.  Гущин А. М., Зелинский С. А., Тихенко В. Н. Гидравлический следящий привод оптико-шлифовального станка60
33.  Узунов А. В., Лигатор А. В., Блонский А. А. Модернизация механотронной модульной станции для расширения круга решаемых учебных задач62
34.  Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Коріненко М. П., Іванчук Т. А. Оптимізація конструктивних параметрів регуляторів гідросистеми з об’ємно-дросельним керуванням64
35.  Галецький О. С., Узунов О. В. Оцінка коефіцієнта корисної дії позиційного приводу на основі пневмогідравлічного дозатора66
36.  Струтинський В. Б., Козлов Л. Г. Побудова адаптивного регулятора механотронного привода на основі нейромережі узагальнено-регресійного типу68
37.  Мачуга О. С., Козачук М. О. Обґрунтування раціональних режимів роботи харвестра в гірських умовах70
38.  Струтинський С. В. Алгоритмічне забезпечення механотрон них систем управління регульованих сферичних опор72
39.  Дусанюк Ж. П., Дерібо О. В., Рудий М. О. Матаматична модель приводу механізму повороту буртоукладальної машини з урахуванням наявності довгого трубопроводу в напірній гідролінії73
40.  Козлов Л. Г., Петров О. В., Несімко О. С. Експериментальний стенд для визначення перехідних процесів у гідроприводі чутливому до навантаження75
41.  Петров О. В., Семічаснова Н. С., Деревенко О. О. Математична модель гідроприводу механізму повороту опорно-поворотного пристрою77
42.  Поліщук Л. К., Коваль О. О., Кухар І. В. Математичне моделювання пристрою керування гідропривода із змінним робочим навантаженням78
43.  Дусанюк Ж. П., Дерібо О. В., Ангельський Д. А. Пристрій для зменшення амплітуди коливань тиску під час хвильових процесів в довгих трубопроводах гідроприводів80
44.  Поліщук Л. К., Коваль О. О., Кухар І. В. Система керування гідропривода стрічкового конвеєра із змінним навантаженням82
45.  Ганпанцурова О. С., Симоненко С. В. К вопросу параметрической оптимизации многорежимных гидравлических систем84
46.  Козлов Л. Г., Богачук В. В., Товкач А. О. Мехатронна гідросистема на базі регульованого насоса аксіально-плунжерного типу86
47.  Кулініч C. П., Чуйко В. П. Дослідження забезпечення лінійного руху штоку гідравлічного двигуна при пульсуючій подачі88
48.  Поліщук Л. К., Кухар І. В., Коваль О. О. Гідропривод конвеєра мобільного комплексу для подрібнення щебеню89
49.  Терещенко О. П. Практика застосування малогабаритних інструментів з гідроприводом у важкодоступних місцях90
50.  Панамарьова О. Б. Ієрархічна та узагальнена математичні моделі гідроагрегату живлення гідросистем91
51.  Шандура Т. М., Тарасенко Т. В. Моделювання системи прибирання-випускання шасі93
52.  Корольков О. Г., Ліщина О. С., Гришко І. А. Експериментальний стенд для дослідження частотних характеристик електрогідравлічного обертального приводу95
53.  Сивашенко Т. І., Лапенко Р. І., Луценко К. С. Захист паливних систем літаків від низькотемпературних порушень її працездатності96
54.  Ліщина О. С., Корольков О. Г., Гришко І. А. Стенд для експериментальних досліджень частотних характеристик слідкуючого гідравлічного приводу з механічним керуванням97
55.  Козлов Л. Г., Піонткевич О. В., Іванов А. О. Вимоги до гідросистем фронтальних навантажувачів98
56.  Кравець С. М. Експериментальне дослідження електрогідравлічного слідкуючого приводу в діапазоні «Повзучих» швидкостей100
СЕКЦІЯ 3. ГІДРОМЕХАНІКА. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ В РІДИНАХ ТА ГАЗАХ
57.  Бочаров В. П., Черпак М. В. Эффект стабилизации расхода жидкости в струйном элементе и его связь с особенностями течения в приемном канале102
58.  Луговський О. Ф., Зілінський А. І. Стояча хвиля в ультразвуковому кавітаційному фільтрі104
59.  Яхно О. М., Муращенко А. М. Вплив температурного фактору на характер робочої рідини в гідравлічному каналі105
60.  Єременко Р. О., Мочалін Є. В. Відцентрова класифікація водовугільного палива106
61.  Гнатів Р. М., Яхно О. М. Дослідження усталеності режиму ламінарної течії в циліндричному трубопроводі107
62.  Галицький О. О., Гейчук В. М. Стан проблем магнітно-абразивної обробки кінцевого ріжучого інструменту сьогодні108
63.  Гаврушкевич А. Ю., Гейчук В. Н. Механизм формирования кромок магнитно-абразивной обработкой в кольцевой ванне110
64.  Ходченко Ф. С., Мочалін Є. В. Гідродинамічні втрати при протіканні рідини крізь отвори у обертовому циліндрі112
65.  Бутько В. С., Овсянникова Д. В. Определение динамического модуля упругости жидкости114
66.  Бутько В. С., Любасюк І. П. Порівняльний аналіз способів очистки палив115
67.  Ящук О. П. Вплив параметрів робочого процесу на ефективність гідроструменевої обробки116
68.  Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Федоренко И. В. Измерение скорости звука в жидкостях при ультразвуковой кавитации117
69.  Головко Ю. С., Крюков А. А. Вплив схеми фільтрування робочої рідини гідросистеми літака на її очищення118
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету