«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто теоретичні основи оптичних методів вимірювання неоднорідних (світлорозсіювальних) середовищ, а також їх сучасний стан, перспективні концепції розвитку, алгоритм та структуру вимірювального експерименту таких об'єктів, що мають свою специфіку у порівнянні з квазіоднорідними. Крім того, проаналізовано розроблені автором та відомі математичні моделі взаємодії випромінювання з неоднорідними середовищами і на цій основі здійснено синтез структури оптичних інтелектуальних вимірювальних систем. Актуальність цієї роботи полягає у розробці сучасних концептуальних підходів та вирішенні деяких важливих задач створення єдиної теорії трансформації світлового поля неоднорідними об'єктами вимірювання. Призначена для аспірантів, наукових працівників та фахівців у галузі оптичних вимірювань і діагностики неоднорідних середовищ.

Рiк видання 1997

Сторiнок 109

Бiблiографiчних посилань 27

УДК 535:53.082.5 + 539.219.1

ISBN 966-7199-15-0

Петрук В. Г. Теоретичні основи оптичних методів вимірювання неоднорідних середовищ. Монографія
   

Змiст

Розділ 1. Аналіз сучасних концепцій розвитку оптичних методів вимірювання неоднорідних (світлорозсіювальних) середовищ3
1.1.Сучасний стан оптичних засобів і методів вимірювань світлорозсіювальних середовищ. Надбання, проблеми, перспективи4
1.2.Проблеми і концептуальні напрямки автоматизації оптичних параметрів неоднорідних об'єктів4
1.3. Аналіз концепції інтелектуалізації оптичних вимірювальних систем і процесів14
1.4. Аналіз рівняння переносу випромінювання та сучасних прямих і непрямих методів його розв'язку20
1.4.1.Теоретичні (непрямі) методи розв'язку РПВ23
1.4.2.Експериментальні (прямі) методи вимірювання оптичних параметрів неоднорідних середовищ29
1.5. Алгоритм і структура вимірювального експерименту неоднорідних та квазіоднорідних середовищ35
Розділ 2. Розробка і аналіз математичних моделей взаємодії випромінювання з неоднорідними об'єктами та синтез структури оптичних інтелектуальних вимірювальних систем43
2.1. Математична модель трансформації світлового поля у сферичному первинному перетворювачі44
2.1.1.Визначення кореляційної функції поля яскравості зразка у центрі сферичного резонатора56
2.2. Математична модель перерозподілу випромінювання квазіоднорідним гуморальним середовищем58
2.3 Аналіз метематичної моделі світлорозсіяння пористо-волокнистими матеріалами66
2.4. Математична модель теплообміну випромінювання у фрактальних структурах70
2.5. Моделювання граничних умов дії закону Бугера в нестаціонарних дисперсних середовищах77
2.6. Аналіз математичної моделі дифузного розсіяння світла шорсткою поверхнею об'єкта вимірювання86
2.7. Математична модель поглинання випромінювання нестаціонарним потоком газу в інтегрувальному резонаторі94
2.6. Синтез передатної функції та структури ІВС для діагностики неоднорідних середовищ99
Література108
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету