«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії наведена методика розрахунку паль та стрічкових пальових фундаментів за допомогою сучасного числового методу граничних елементів та результати числових досліджень взаємодії системи "стрічковий пальовий фундамент-підвалина".

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розрахунками будівельних конструкцій сучасними числовими методами.

Рiк видання 2000

Сторiнок 131

Бiблiографiчних посилань 64

УДК 624.044

ISBN 966-7199-96-7

Моргун А. С. Метод граничних елементів в розрахунках паль. Монографія
   

Змiст

Вступ7
Сучасні види числових методів в розрахунку конструкцій8
Розділ 1. Введення в метод граничних елементів13
1.1. Основні Визначення методу граничних елементів13
1.2. Наближені розв'язки16
1.3. Метод зважених нев'язок19
1.4. Метод коллокацій20
1.5. Метод Бубнова23
1.6. Обернена задача та обчислення граничних задач26
1.7. Класифікація наближених методів34
Розділ 2. Застосування методу граничних елементів до розрахунку паль та пальових фундаментів36
2.1. Лінійна задача36
2.1.1. Рівняння рівноваги36
2.1.2. Фундаментальне інтегральне співвідношення42
2.1.2.1. Тотожність Сомільяни43
2.1.3. Фундаментальні розв'язки46
2.1.4. Граничне інтегральне рівняння52
2.1.4.1. Напруження та переміщення у внутрішніх точках52
2.1.5. Числова реалізація53
2.1.6. Граничні елементи54
2.1.6.1. Лінійний елемент55
2.1.7. Система алгебраїчних рівнянь59
2.1.8. Врахування переміщень тіла як цілого для визначення коефіцієнтів С(ij)60
2.1.9. Подвійні вузли60
Розділ 3. Визначення опору одиночних паль62
3.1. Загальні положення62
3.2. Методика визначення опору пірамідальних паль МГЕ63
3.3. Розв'язок в загальному випадку71
3.4. Розв'язок для абсолютно жорсткої палі73
3.5. Фундаментальний розв'язок Міндліна74
3.6. Інтеграли формул Міндліна для формування матриць К(alfa, beta) в розрахунках пірамідальних паль77
3.7. Структура і алгоритм програми для ЕОМ78
Розділ 4. Застосування МГЕ в розрахунках опору біпірамідальних паль80
4.1. Обгрунтування вибору для розрахунку за МГЕ моделі біпірамідальної палі80
4.2. Алгоритм визначення опору біпірамідальних паль вертикальним навантаженням з використанням МГЕ82
4.3. Розрахунок біпірамідальних паль на ЕОМ82
4.3.1. Структура програми82
4.3.2. Дискретизація бокової поверхні та нижнього кінця палі85
4.3.3. Формування матриці коефіцієнтів впливу і вільних членів системи лінійних алгебраїчних рівнянь89
4.3.4. Визначення напружень на поверхні палі98
4.3.5. Визначення загального опору палі99
Розділ 5. Числове дослідження особливостей роботи стрічкових пальових фундаментів з використанням МГЕ100
5.1. Розрахункова модель взаємодії стрічкового пальового фундамента з основою100
5.2. Основні етапи застосування МГЕ в розрахунках стрічкових пальових фундаментів та основні припущення104
5.3. Структура програми розрахунку СПФ на ЕОМ105
5.4. Результати числових досліджень особливостей опору вертикальним навантаженням однорядних СПФ111
5.5. Співставлення результатів теоретичного розрахунку з експериментальними даними119
5.6. Висновки числового дослідження роботи СПФ на вертикальні навантаження122
Література124
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету