«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографія присвячена дослідженню і удосконаленню технологіч-них процесів: закочування поршня із шатуном аксіально-роторного поршне-вого насоса, висадження сферичної головки шатуна, формування внутрішніх шліцьових профілів у трубних заготовках методом обтиснення на профіль-них оправках (метод "охоплюючого" протягування), які поєднують одноти-пні схеми механізму деформації (деформації стиску і деформація розтягу), а також спосіб формоутворення - холодне пластичне деформування.

Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

Рiк видання 2007

Сторiнок 179

УДК 621.774: 621.919 О 39

ISBN 978-966-641-217-4

Огородніков В. А., Музичук В. І., Нахайчук О. В. Механіка процесів холодного формозмінювання з однотипними схемами механізму деформації. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.67 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ6
ВСТУП7
1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТИСКОМ З ОДНОТИПНИМИ СХЕМАМИ МЕХАНІЗМУ ДЕФОРМАЦІЇ9
1.1. Процеси обкочування труб холодного розкочування прецизійних заготовок і кільцевих деталей9
1.2. Деформуємість заготовок в процесах обробки металів тиском12
1.2.1. Діаграми пластичності 13
1.2.2. Критерії деформуємості17
1.2.3. Оцінка деформуємості заготовок за допомогою критеріїв деформуємості19
1.3. Технологічний процес закочування поршня із шатуном аксіально-роторного поршневого насоса20
1.3.1. Технологічний процес закочування пари поршень-шатун20
1.3.2. Напружено-деформований стан при закочуванні пари поршень-шатун аксіально-роторного поршневого насоса 25
1.4. Холодне об'ємне висадження сферичних заготовок29
1.5. Нові процеси обробки тиском з механізмом деформацій: деформації стиску і деформація розтягу30
1.6. Відновлення пластичності відпалом після холодної деформації34
2. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАСПОРТА МАТЕРІАЛУ ПРИ ОБРОБЦІ МЕТАЛІВ ТИСКОМ37
2.1. Експериментальна механіка машин37
2.1.1. Побудова кривих течії досліджуваних сталей 38
2.1.2. Побудова діаграм пластичності досліджуваних сталей56
2.1.3. Градуювальні графіки: твердість - інтенсивність напружень - інтенсивність деформацій67
2.2. Криві Баушингера74
2.2.1. Фізична сутність ефекту Баушингера74
2.2.2. Побудова кривих течії матеріалів77
2.2.3. Визначення параметра , що характеризує ефект Баушингера 79
2.3. Метод твердості82
2.4. Технологічні функції матеріалу90
3. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН У ПРОЦЕСАХ ЗАКОЧУВАННЯ ПОРШНЯ ІЗ ШАТУНОМ І ВИСАДЖЕННЯ СФЕРИЧНОЇ ГОЛОВКИ ШАТУНА92
3.1. Напружений стан при закочуванні поршня із шатуном аксіально-роторного поршневого насоса92
3.1.1. Механіка обкочування труб 92
3.1.2. Аналітична методика оцінки напружено-деформованого стану в процесі закочування поршня із шатуном у припущенні про плоский напружений стан93
3.1.3. Аналіз результатів розрахунку напружено-деформованого стану та дослідження деформуємості заготовки97
3.2. Кінематика деформування при закочуванні поршня із шатуном аксіально-роторного поршневого насоса106
3.2.1. Методики розрахунку деформованого стану і результати вимірювання елементів подільної сітки на внутрішніх поверхнях поршнів з різними параметрами закочування106
3.2.2. Аналіз деформованого стану на різних стадіях закочування поршня із шатуном117
3.2.3. Вплив властивостей матеріалу на кінематику течії118
3.3. Напружено-деформований стан при холодному висадженні сферичної головки шатуна123
3.3.1. Постановка задачі123
3.3.2. Експериментальні дослідження 125
3.3.3. Напружено-деформований стан при холодному висадженні сферичної головки шатуна127
3.4. Деформуємість заготовки шатуна при висадженні132
3.5. Питомі навантаження на штампове оснащення при холодному висадженні головки шатуна137
4. МЕХАНІКА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ШЛІЦЬОВОГО ПРОФІЛЮ НА ОПРАВЦІ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ140
4.1. Поетапне формування заготовки 140
4.2. Дослідження впливу проміжних відпалів на відновлення запасу пластичності 148
4.3. Математична модель процесу з застосуванням теорії пластичності і теорії деформуємості152
4.3.1. Метод розрахунку напружено-деформованого стану на стадіях формування шліцьового профілю152
4.3.2. Ресурс пластичності металу при формуванні внутрішнього шліцьового профілю158
5. ПРОМИСЛОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ161
5.1. Рекомендації з усунення бракувальних ознак процесу закочування пари поршень-шатун аксіально-роторного поршневого насоса161
5.2. Технологічна операція холодного об'ємного висадження сферичної головки шатуна аксіально-роторного поршневого насоса164
5.3. Рекомендації з удосконалення технологічного процесу формування внутрішнього шліцьового профілю165
5.4. Промислове впровадження результатів досліджень166
ВИСНОВОК167
ЛІТЕРАТУРА168
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету