«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто формальний математичний апарат логіко-часових функцій і побудову на цій основі елементів технології око-процесорної обробки образної інформації. Запропоновано математичні моделі квантових перетворень для виділення ознак зображень, що дозволяють ефективно виконати формування операторів впливу та узагальненого інтегрування з набору логіко-часових функцій. Розроблено апаратні і схемотехнічні аспекти використання логіко-часових функцій для око-процесорної обробки інформації.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються обробкою образної інформації.

Рiк видання 2007

Сторiнок 126

УДК 681.32 К 58

ISBN 978-966-641-219-8

Кожем'яко В. П., Мартинюк Т. Б., Суприган О. І., Клімкіна Д. І. Квантові перетворювачі на оптоелектронних логіко-часових середовищах для око-процесорної обробки зображень. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.57 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ, ЕЛЕМЕНТІВ ТА ПРИСТРОЇВ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ8
1.1 Загальна характеристика проблеми розпізнавання зображень8
1.2 Аналіз проблеми моделювання структур інформаційних середовищ обробки зображень10
1.3 Класичні підходи до розпізнавання зображень та методи обробки оптичної інформації11
1.4 Око-процесорні пристрої для обробки та аналізу візуальної інформації18
1.4.1 Розпізнавання зображень за ознаками та загальна класифікація ознак об'єктів21
1.4.2 Логіко-часове інформаційне середовище як ефективний засіб обробки та аналізу візуальної інформації24
1.4.3 Структурна реалізація пристрою око-процесорного типу28
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ ЛЧФ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ30
2.1 KVP-перетворення30
1.1.1 Первинна модель синтезу ознак31
1.1.2 Синтез неявно виражених ознак33
2.2 Розробка методу "ключа-відмички" для формування кінцевого результату обробки інформації при розпізнаванні об'єкта37
2.3 Операції над логіко-часовими функціями39
2.3.1 (-розбиття часового інтервалу і фільтрація ЛЧФ39
2.3.2 Кореляційна оцінка похибки фільтрації41
2.3.3 Диференціювання ЛЧФ47
2.3.4 Формування оператора впливу50
2.3.5 Первісна ЛЧФ та дія оператора узагальненого інтегрування52
РОЗДІЛ 3. СПОСІБ ОКО-ПРОЦЕСОРНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ СТРУКТУРНОГО КОНТУРНОГО АНАЛІЗУ56
3.1 Загальна постановка задачі контурного розпізнавання зображень57
3.2 Новий підхід до контурного кодування зображень59
3.2.1 Розробка понятійного апарата при структурному контурному аналізі60
3.2.2 Основні принципи кодування зображень з незакономірним контуром64
3.3 Побудова апріорного алфавіту класів зображень з незакономірним контуром65
3.4 Аналіз та експериментальні дослідження способу контурного кодування зображень68
3.5 Перспективні шляхи реалізації способу контурного розпізнавання зображень74
РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА СХЕМОТЕХНІКА ОКО-ПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ82
4.1 KVP-перетворення в око-процесорній обробці зображень82
4.2 Структури для створення "ключ"-функції85
4.2.1 Пристрій для диференціювання ЛЧФ85
4.2.2 Пристрій для формування операторів впливу86
4.2.3 Схемотехнічні особливості формування функцій ознак89
4.3 Реалізація приладу на програмованих логічних інтегральних схемах90
4.4 Реалізація KVP-перетворювача на оптоелектронній елементній базі91
РОЗДІЛ 5. РЕАЛІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО ЛОГІКО-ЧАСОВОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ98
5.1 Розробка структурної схеми аналізатора інформації при логіко-часовому око-процесорному розпізнаванні98
5.2 Аналізатор для виділення ознак логіко-часових даних99
5.3 Аналізатор для виділення рангів логіко-часових даних103
5.4 Аналіз варіантів апаратної реалізації аналізатора інформації109
ВИСНОВКИ111
ЛІТЕРАТУРА113
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету