«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографія містить аналіз проблем сучасної фізики. Пропонуються нові фізичні й математичні моделі складної будови нуклонів і ядер. Запропоновані моделі та підходи є теоретичною основою для створення альтернативних джерел енергії ядерного синтезу. Монографія розрахована на фізиків, інженерів, студентів, аспірантів та науковців вищих навчальних закладів, шо спеціалізуються в галузі прикладної ядерної фізики, ядерної енергетики та екології.

Рiк видання 2007

Сторiнок 110

УДК 539.1+621.039 С 42

ISBN 978-966-641-232-7

Скібінський Л. П., Петрук В. Г., Мацюк Д. В. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.18 M)      

Змiст

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ5
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЗИЧНІ КОНСТАНТИ5
ВІД АВТОРІВ6
ВСТУП7
Чому учить дослід Фізо?9
Розділ 1. МЕХАНІКА
1.1. Основні закони руху й визначення12
1.2. У природі немає інерціальних систем відлік13
1.3. Масово-енергетичний вакуум15
1.4. Визначення маси й енергії матеріальної точки17
1.5. Принцип найменшої дії Гамільтона17
1.6. Фундаментальні взаємодії19
1.7. Гравітаційна взаємодія24
1.8. Рух космічних зондів у полі тяжіння Сонця27
1.9. Космологічне червоне зміщення28
1.10. Галілеєві системи відліку28
Розділ 2. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ
2.1. Основні властивості елементарних частинок34
2.2. Спін, ферміони і бозони35
2.3. Фізична й математична модель електрона36
2.4. Моделі складної будови нуклонів38
2.5. Магнітні моменти нуклонів43
2.6. Електромагнітна модель розпаду нейтрона44
2.7. Застосування складної будови нуклонів48
Розділ 3. АТОМНІ ЯДРА
3.1. Відомі й нові знання про ядро51
3.1.1. Загальна характеристика ядер51
3.1.2. Ядерні сили51
3.1.3. Перетворення ядер52
3.1.4. Магнітні моменти ядер53
3.1.5. Зв'язок магнітних моментів ядер з їх спінами54
3.1.6. Моделі ядер55
3.2. Енергії зв’язку ядер55
3.3. Спіни ядер56
3.4. Передбачення легкого нейтрона й дейтрона58
3.5. Лінійно-асоціативна модель ядра60
3.5.1. Застосування теорії65
Розділ 4. АТОМИ
4.1. Незвичний мікросвіт67
4.2. Передбачення сатурніанської моделі атома водню68
4.3. Сатурніанська модель атома водню71
4.4. Рівняння Шредінгера для сатурніанської моделі атома водню73
4.5. Математична сатурніанська модель атома водню75
4.6. Магнітні моменти атомів82
4.7. Тунельна модель атома гелію83
4.8. Тунельна модель атома літію84
4.9. Тунельна модель атома берилію85
4.10. Тунельна модель атома неону86
4.11. Тунельні моделі молекул води87
Розділ 5. ЕКОЛОГІЯ
5.1. Перспективи енергетики ядерного синтезу90
5.2. Озонова проблема93
5.2.1. Спектр ультрафіолетового випромінювання94
5.2.2. Джерела ультрафіолетового випромінювання94
5.2.3. Механізми виникнення ультрафіолетового випромінювання95
5.2.4. Аналіз озонової проблеми96
Розділ 6. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
6.1. Магнітна сила Лоренца «не безробітна»99
6.2. Дослідження магнітної сили Лоренца101
6.3. Рух заряду в поперечному електричному полі104
ЛІТРАТУРА106
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету