«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографія присвячена важливій проблемі застосування нового композитного матеріалу - армованого грунту у різних сферах сучасного будівництва. Мета книги - довести до інженерної громадськості України рівень використання армованого грунту в розвинених країнах світу, узагальнити дослідження, проведені на теренах країн СНД по використанню армованого грунту в будівництві та підготувати необхідний матеріал для розробки нормативных документів при проектуванні та використанні армованих грунтів.

Рiк видання 2006

Сторiнок 235

УДК 624.074.5 А 83

ISBN 966-641-202-0

   

Змiст

Передмова6
Вступ12
1. Коротка історична довідка та перспективи розвитку проблеми армованих основ будівель та споруд13
1.1. Споруди давніх часів13
1.2. Сфера використання армованих ґрунтів та їх конструкція19
1.3. Види матеріалів, які використовують при армуванні ґрунтових масивів20
1.4. Класифікація геосинтетичних матеріалів26
1.5. Розташування арматури у армоґрунтовому масиві33
1.6. Вплив армування на напруги і деформації ґрунтового масиву36
2. Міцність і деформативність армованого ґрунту44
2.1. Континуальна та дискретна математичні моделі армованого ґрунту44
2.2. Напружено-деформований стан ґрунтової підвалини будівлі, армованої горизонтальними гнучкими елементами49
2.3. Деформування ґрунтової підвалини будівлі при армуванні її горизонтальними гнучкими елементами53
2.4. Розрахунки осадок і навантажень будівель на ґрунт при застосуванні стисливих вертикальних елементів армування63
2.5. Розрахунки елементів армування при зміцненні крутих ґрунтових схилів і бортів кар'єрів66
2.6. Приклади розрахунку армованої ґрунтової підвалини68
2.7. Методи розрахунків елементів армування на ймовірнісній основі75
3. Надійність армованих ґрунтових основ будівель у складних ґрунтових умовах82
3.1. Надійність армованих ґрунтових основ та їх взаємозв'язок з надійністю будівель82
3.2. Орієнтовні ймовірнісні числові оцінки впливу відмов елементів основи на ушкодження будівлі та її елементів88
3.3. Особливості ймовірнісних методів розрахунків армованих ґрунтових основ у складних ґрунтових умовах95
3.4. Особливості армування ґрунтових основ будівель залежно від характеристик протікання ґрунтових деформаційних процесів в складних умовах101
3.5. Евристичні ймовірнісні розрахунки армованих ґрунтових основ у складних ґрунтових умовах108
3.6. Самоорганізації армованої ґрунтової основи як нестійкої механічної системи при деформаційних процесах у складних ґрунтових умовах113
3.7. Оцінки ступеню деформованості армованої ґрунтової основи за характером і величинами ушкоджень наземної частини будівель116
4. Класифікація методів армування основ119
4.1. Групи методів армування основ119
4.2. Класифікація методів армування основ фундаментів в залежності від типу споруди119
4.3. Класифікація методів армування основ у залежності від несучої спроможності ґрунтів123
4.4. Класифікація методів армування ґрунтових основ у залежності від потужності несучого шару ґрунту124
4.5. Класифікація методів армування ґрунтових основ у залежності від товщини армованого шару124
4.6. Класифікація методів армування основ при реконструкції будівель та споруд124
5. Дослідження армованих основ під стрічкові фундаменти нових будівель126
5.1. Дослідна установка та вимірювальне обладнання126
5.2. Визначення деформацій фундаменту на армованій основі методом наближеного моделювання128
5.3. Планування експерименту для визначення оптимальних параметрів армування основ131
5.4. Методика випробувань134
5.5. Дослідження моделей армованих основ139
5.5.1. Вплив геометричних розмірів арматурних шарів на покращення властивостей основи139
5.5.2. Визначення впливу глибини закладання арматурних шарів на деформації основи141
5.5.3. Дослідження характеру впливу відстані між арматурними шарами на деформації основи143
5.5.4. Встановлення максимальної кількості шарів армування і відстані між ними145
5.5.5. Встановлення довжини зони ущільнення за межами армування148
5.5.6. Визначення впливу щільності армованого ґрунту на деформації основи151
5.6. Дослідження моделей основ, армованих оболонкою152
5.7. Дослідження моделей основ, армованих оболонкою і двома горизонтальними шарами сіток155
5.8. Дослідження моделей двошарових основ158
5.9. Напівнатурні випробування фундаменту на армованій основі161
6. Армування ґрунтового насипу при будівництві та реконструкції залізниць165
6.1. Загальні питання165
6.2. Хвильові процеси при швидкісному русі потягів166
6.3. Армування ґрунтового насипу геотканинами173
6.4. Армування ґрунтового насипу пінополістиролом175
6.5. Водовідводи від земляного полотна176
6.6. Армування високих насипів176
6.7. Армування насипу з використанням розрядно-імпульсноїтехнології180
7. Армування ґрунтів передмостових споруд182
7.1. Загальні відомості182
7.2. Динамічні хвилі в передмостовій споруді185
7.3. Споруди перехідної ділянки, армованої залізобетонними бездонними коробами187
7.4. Споруда перехідної ділянки, армованої підбаластними залізобетонними плитами, пінопластом та габіонами189
7.5. Конструкція перехідної ділянки, армованої геотканиною та габіонами191
7.6. Конструкція перехідної ділянки, армованої геосітками192
7.7. Армування насипів у зоні водопропускних труб193
8. Армування ґрунтів основ будівель і споруд при реконструкції198
8.1. Армування ґрунтів основ під залізничним вокзалом ст. Мелітополь198
8.2. Армування ґрунтових основ при реконструкції блоксекції житлового будинку203
8.3. Армування основ фундаментів станків, які працюють в динамічному режимі217
9. Армування крутих відкосів та підпірних стін219
Література224
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету