«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглянуто питання побудови сучасних систем вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин. Особливу увагу приділено створенню нового методу вимірювання частот обертання роторних машин та методам автоматичного контролю технічного стану за віброметричними параметрами. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення вібрації та вираження невизначеності вимірювань. Монографія розрахована на спеціалістів в галузі розробки систем вимірювального контролю і технічного діагностування, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей

Рiк видання 2007

Сторiнок 156

УДК 621.313.333:621.317 В 19

ISBN 978-966-641-213-6

Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин. Монографія
   

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
1. ОГЛЯД СИСТЕМ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗАНИХ РОТОРНИХ МАШИН8
1.1. Огляд та аналіз існуючих підходів до побудови систем вимірювального контролю параметрів роторних машин8
1.2. Аналіз методів контролю технічного стану роторних машин за віброметричними параметрами14
1.3. Особливості вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин21
1.4. Класифікація систем вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин26
2. МОДЕЛЬ ТА МЕТОД СИСТЕМИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗАНИХ РОТОРНИХ МАШИН29
2.1. Модель збудження вібрації у роторних машинах29
2.2. Метод вимірювання частот обертання роторних машин за віброметричними параметрами38
2.2.1. Конструктивна схема реалізації методу вимірювання частот обертання роторних машин за віброприскоренням38
2.2.2. Модель та алгоритм перетворення віброметричних параметрів у частоту обертання вала роторних машин40
2.3. Модель системи вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин48
2.4. Модель адаптивної системи автоматичного контролю несинхронності обертання взаємозв'язаних роторних машин60
3. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ВІБРОМЕТРИЧНИХ ТА МЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗАНИХ РОТОРНИХ МАШИН65
3.1. Метод контролю віброметричних параметрів взаємозв'язаних роторних машин за логарифмічним декрементом затухання65
3.2. Метод контролю моменту опору роторної машини за струмом статора72
3.3. Метод функцій чутливості для контролю механічних параметрів роторних машин81
3.3.1. Аналіз механічних параметрів роторних машин в режимі самогальмування81
3.3.2. Метод контролю механічних параметрів роторних машин за функціями чутливості86
3.4. Метод оцінювання довговічності конструкцій роторних машин при випадковому вібраційному навантаженні97
4. СТРУКТУРА ТА ОЦІНКА ІНФОРМАЩЙНО- МЕТРОЛОПЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗАНИХ РОТОРНИХ МАШИН102
4.1. Рекомендації щодо розробки структурної схеми системи вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин102
4.2. Розробка вимірювального каналу віброприскорення та його рівняння перетворення105
4.3. Рекомендації щодо розробки алгоритму функціонування системи вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин111
4.4. Оцінка інформаційно-метрологічних показників системи вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин113
4.4.1. Аналіз основних похибок системи вимірювального контролю114
4.4.2. Оцінювання динамічних метрологічних характеристик акселерометра121
4.4.3. Оцінювання статичних метрологічних характеристик вимірювального каналу віброприскорення129
4.4.4. Узагальнений підхід до оцінки невизначеності результатів у вимірюваннях133
4.4.5. Оцінка невизначеності результатів вимірювань при контролі несинхронності обертання взаємозв'язаних роторних машин140
ВИСНОВКИ146
ЛІТЕРАТУРА148
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету