«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглядаються методи та засоби інтерполяції для задач контурного формоутворення. Запропоновано нові підходи, які забезпечують суттєве покращання як окремих параметрів (швидкодія, точність, апаратні витрати), так і їх сукупності. Розглянуто конкретні співвідношення, струк­тури та алгоритми інтерполяції, що дає змогу здійснити вибір методу та реалізацію інтерполятора з потрібними технічними характеристиками. Монографія розрахована на спеціалістів у галузях комп'ютерної графіки, систем числового програмного керування, робототехнічних систем і студентів, які вивчають відповідні дисципліни.

Рiк видання 2007

Сторiнок 103

УДК 681.335.87 П 31

ISBN 978-966-641-223-5

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Романюк О. Н. ІНТЕРПОЛЯЦІЯ В ЗАДАЧАХ КОНТУРНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ. Монографія
   

Змiст

Вступ4
1. Лінійна інтерполяція6
1.1. Огляд традиційних методів лінійної інтерполяції6
1.2. Лінійний інтерполятор на основі одного цифрового інтегратора9
1.2.1. Ітеративна логічна схема двійкового помножувача9
1.2.2. Комбінований двійковий помножувач13
1.2.3. Лінійний інтерполятор на основі цифрового інтегратора14
1.3. Лінійна інтерполяція на основі суматора довільного модуля20
1.4. Підвищення швидкодії реалізації лілійної інтерполяції на основі формування двокрокових приростів27
1.5. Табличні методи лінійної інтерполяції*33
1.6. "Зустрічна" лінійна інтерполяція49
1.7. Лінійна інтерполяція в число-імпульсних кодах52
1.8. Кодова лінійна інтерполяція57
2. Колова інтерполяція62
2.1. Огляд традиційних методів колової інтерполяції62
2.2. Колова інтерполяція на основі модифікованого методу оцінювальної функції64
2.3. Колова інтерполяція з формуванням у кожному такті двох координатних приростів73
5. Практичні аспекти реалізації інтерполяторів79
3.1. Лінійний інтерполятор на основі базового матричного кристала79
3.2. Лінійно-коловий інтерполятор на інтегральних схемах середнього степеня інтеграції89
3.3. Особливості реалізації інтерполяторів на сучасній елементній базі96
Висновки99
Перелік посилань100
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету