«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для мінімізації втрат електроенергії в системі електропривода трамвая з електродвигунами постійного струму послідовного збудження за рахунок побудови і реалізації законів оптимального керування режимами роботи цієї системи. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації міського електротранспорту.

Рiк видання 2008

Сторiнок 92

Бiблiографiчних посилань 150

УДК 681.5.015+62-83:629.433 М74

ISBN 978-966-641-241-9

Мокін Б. І., Мокін О. Б. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами електродвигунами постійного струму. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.61 M)      

Змiст

ВСТУП6
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД РОБІТ З ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРАМВАЯ З ТЯГОВИМИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ8
1.1. Математичні моделі, що використовуються в задачах оптимізації систем електроприводів з тяговими електродвигунами постійного струму8
1.2. Постановка задач ідентифікації параметрів моделей та оптимізації режимів системи електропривода трамвая з урахуванням особливостей його функціонування13
1.2.1. Постановка задачі побудови моделі кривої намагнічування електричного двигуна постійного струму з послідовним збудженням, придатної для розв’язання задачі оптимізації системи електропривода трамвая13
1.2.2. Постановка задачі визначення еквівалентного моменту інерції махових мас системи електропривода трамвая, приведеного до вала тягового електродвигуна15
1.2.3. Постановка задачі оптимізації режиму системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму під час його руху по маршруту16
1.2.4. Постановка задачі оптимізації режимів системи електропривода трамвая при його недовантаженні та перевантаженні17
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА З ПОСЛІДОВНИМ ЗБУДЖЕННЯМ, ПРИДАТНА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЙОГО РЕЖИМІВ18
2.1. Побудова математичної моделі кривої намагнічування та прямого способу ідентифікації її параметрів18
2.2. Спосіб ідентифікації параметрів математичної моделі кривої намагнічування, оптимальний за критерієм мінімуму суми квадратів відхилень19
2.3. Ідентифікація параметрів математичної моделі кривої намагнічування електродвигуна TE02221
2.4. Порівняльний аналіз математичних моделей кривої намагнічування ЕДПЗ та ідентифікація параметрів математичної моделі кривої намагнічування електродвигуна TE02223
2.4.1. Вихідні передумови порівняльного аналізу математичних моделей кривої намагнічування23
2.4.2. Особливості ідентифікації параметрів математичних моделей (1.43), (1.45) та (2.18)23
2.4.3. Порівняльний аналіз математичних моделей (2.17) та (2.22), (2.23), (2.24)25
2.4.4. Аналіз можливості застосування математичних моделей (1.43), (1.45) та (2.18) у задачі мінімізації втрат електроенергії в системі електропривода26
2.4.5. Завершення порівняльного аналізу математичних моделей кривої намагнічування електродвигуна постійного струму з послідовним збудженням27
РОЗДІЛ 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРАМВАЯ36
3.1. Ідентифікація моментів навантаження системи електропривода трамвая на прямолінійних ділянках трамвайної колії36
3.2. Ідентифікація еквівалентного моменту інерції махових мас трамвая, приведеного до вала електричного двигуна37
3.3. Мінімізація впливу похибки вимірювання струму якоря та кутової швидкості на визначення еквівалентного моменту інерції махових мас трамвая, приведеного до вала електричного двигуна39
РОЗДІЛ 4. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРАМВАЯ41
4.1. Математичне моделювання режимів системи електропривода трамвая у задачах їх оптимізації при сталих моментах навантаження41
4.1.1. Побудова математичних моделей для визначення оптимальних законів зміни струму якоря та кутової швидкості обертання вала ротора електродвигуна41
4.1.2. Ідентифікація математичних моделей зміни струму якоря і кутової швидкості обертання вала ротора електродвигуна43
4.2. Математичне моделювання режиму системи електропривода трамвая у задачі оптимізації при його перевантаженні48
4.3. Математичне моделювання режиму системи електропривода трамвая у задачі оптимізації при його недовантаженні51
4.4. Математичні моделі квазіоптимальних режимів системи електропривода трамвая при обмеженнях на швидкість руху53
4.4.1. Побудова оптимального закону зміни кутової швидкості електродвигуна електропривода трамвая з урахуванням обмеження за її номінальним значенням53
4.4.2. Ітераційний підхід до розв’язання проблеми недовиконання електроприводом трамвая програми роботи (4.2) при дотриманні під час руху трамвая квазіоптимального закону (4.80)57
4.5. Математичні моделі квазіоптимального руху електропривода трамвая з урахуванням обмежень на швидкість, прискорення та ривок60
РОЗДІЛ 5. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРАМВАЯ KT4SU ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАПРОПОНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ63
5.1. Створення передумов для практичної реалізації математичних моделей в задачі оптимізації режимів системи електропривода трамвая при його сталому навантаженні63
5.2. Експериментальне визначення еквівалентного моменту навантаження та еквівалентного моменту інерції махових мас системи електропривода трамвая, приведених до умовної осі67
5.3. Синтез оптимального режиму в системі електропривода трамвая KT4SU на прямолінійній ділянці для випадку номінальної завантаженості трамвая70
ВИСНОВКИ80
ЛІТЕРАТУРА82
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету