«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглянуто питання вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів. Особливу увагу приділено розробці методів та створення на їх основі засобів безпервного контролю вологості порошкоподібних матеріалів в умовах технологічного процесу їх виробництва. Розглянуто питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення вологості в інфрачервоній області та оцінювання невизначеності контролю запропонованими засобами.

Монографія розрахована на спеціалістів у галузі розробки засобів вимірювального контролю, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рiк видання 2008

Сторiнок 141

Бiблiографiчних посилань 131

УДК 681.7.08 Б 73

ISBN 978-966-641-245-7

Богачук В. В., Мокін Б. І. Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.18 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
1. АНАЛІЗ ВІДОМИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ПОРОШКОПОДІБНИХ МАТЕРІЛІВ7
1.1. Особливості об’єкта контролю7
1.2. Особливості вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів у статиці та динаміці8
1.3. Класифікація методів контролю вологості9
1.4. Порівняльний аналіз методів вимірювального контролю вологості14
1.5. Аналіз оптичних засобів контролю вологості порошкоподібних матеріалів28
1.5.1. Класифікація оптичних засобів контролю вологості28
1.5.2. Порівняльна характеристика оптичних засобів контролю вологості29
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ40
2.1. Загальна характеристика об’єкта контролю40
2.2. Дослідження математичної моделі процесу конвективної сушки41
2.3. Розробка математичної моделі вимірювального перетворювача50
2.4. Дослідження основних статичних метрологічних характеристик вимірювального перетворювача60
2.4.1. Виведення рівняння перетворення60
2.4.2. Виведення аналітичних залежностей для основних статичних метрологічних характеристик61
2.4.3. Виведення аналітичних залежностей для оцінювання мультиплікативної похибки63
3. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ПОРОШКОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ66
3.1. Метод безпосереднього контролю вологості66
3.1.1. Суть методу безпосереднього контролю вологості66
3.1.2. Структурна схема засобу та алгоритм вимірювального контролю вологості71
3.2. Відносний метод контролю78
3.2.1. Суть відносного методу контролю вологості78
3.2.2. Структурна схема засобу та адаптивний алгоритм вимірювального контролю вологості80
3.3. Оцінювання невизначеності вимірювань87
3.3.1. Вимоги до оцінювання невизначеності вимірювань87
3.3.2. Методика та алгоритм оцінювання стандартної невизначеності вимірювань91
3.4. Оцінювання вірогідності контролю95
4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ103
4.1. Методика проектування засобів вимірювального контролю103
4.2. Практична реалізація схем електричних принципових111
4.3. Метрологічні дослідження засобів вимірювального контролю116
4.4. Результати експериментальних досліджень121
ВИСНОВКИ128
ЛІТЕРАТУРА131
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету