«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглядається розвиток інформаційних технологій, які спрямовані на підвищення продуктивності обробки образної інформації за геометричними ознаками в автоматизованих інформаційно-розпізнавальних системах око-процесорного типу і орієнтовані на сучасні нанотехнології. Показано структуру оптоелектронних однорідних обчислювальних середовищ для реалізації методів обробки зображень і визначення геометричних ознак. Наведено засоби представлення образної інформації, які можуть бути використані для прийому, запам’ятовування, оптичної обробки та передачі візуальної інформації.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються створенням образного комп’ютера око-процесорного типу.

Рiк видання 2008

Сторiнок 160

Бiблiографiчних посилань 242

УДК 681.32: 621.38 К 66

ISBN 978-966-641-240-2

Кормановський С. І., Кожем’яко В. П. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
Розділ 1. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ОБРОБКИ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ОЗНАКАМИ9
1.1. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку інформаційних технологій в галузі обробки образної інформації9
1.2. Аналіз сучасних методів опису ознак зображень14
1.3. Аналіз методів розпізнавання образної інформації за ознаками23
1.4. Проблеми створення АСУ з обробкою образної інформації30
Висновки33
Розділ 2. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК ТА ФОРМАЛЬНІ МОДЕЛІ ОПИСУ ЗОБРАЖЕНЬ34
2.1. Формування центра зв’язності і осі орієнтації зображень34
2.2. Метод визначення площі та кута орієнтації бінарного зображення з незакономірним контуром та його формалізація43
2.3. Структурно-аналітичний опис плямоподібних зображень і їх параметризація45
2.4. Класифікація форми контуру плямоподібних зображень50
2.5. Комп’ютерно-орієнтовані методи визначення об'єму та площі бічної поверхні просторових фігур58
Висновки62
Розділ 3. ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ ОКО-ПРОЦЕСОРНОЇ ОБРОБКИ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗНОЇ ІНФОРМАЦІЇ63
3.1. Розроблення оптоелектронного логіко-часового середовища для визначення площі бінарних зображень63
3.2. Структурна організація пристрою для визначення кута орієнтації66
3.3. Апаратна реалізація ОООС для обробки просторових фігур69
3.4. Розроблення операційних засобів паралельної обробки інформації з використанням багатофункціональних напівпровідникових світловипромінювальних приладів73
Висновки81
Розділ 4. КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОТОТИПУ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗНОГО КОМП’ЮТЕРА ОКО-ПРОЦЕСОРНОГО ТИПУ82
4.1 Око-процесор як базова модель прототипу образного комп’ютера85
4.1.1. Схема класифікації структурних і функціональних моделей образного комп’ютера88
4.1.2. Особливості KVP-перетворення при паралельному обробленні за зв’язністю90
4.1.3. Узагальнене Q-перетворення92
4.1.4. Паралельно-ієрархічне перетворення94
4.2. Віртуальна мультиелементна система око-процесорного типу на одному чіпі96
4.3. Оптичні нейронні мережі101
4.4. Операції паралельного порівняння зсуву зображень, як базова функція синтезу113
4.4.1. Види оптоелектронних пристроїв для паралельного порівняння зображень113
4.4.2. Області обчислювальної техніки, методи і пристрої для порівняння зображень115
Висновки125
Розділ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ТА ПРОСТОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ126
5.1. Моделювання і дослідження центра зв’язності зображення126
5.2. Дослідження методу обчислення площі бінарного зображення129
5.3. Комп’ютерне моделювання і дослідження плямоподібних зображень лазерних трас131
5.4. Експериментальні дослідження визначення геометричних ознак фігур обертання135
Висновки140
ЛІТЕРАТУРА141
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету