«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії теоретично обґрунтовано методику реалізації змісту патріотичного виховання студентів у процесі вивчення предметів соціально-гуманітарного циклу, яка є цілісним, послідовним процесом, що поєднує використання форм і методів навчально-виховної роботи на навчальних заняттях, у позааудиторній діяльності, створює умови для самоосвіти, самовираження й самовиховання патріотичних якостей майбутніх інженерів.

Для науковців, викладачів, студентів та фахівців з теорії та методики виховання.

Рiк видання 2008

Сторiнок 139

Бiблiографiчних посилань 222

УДК 378.035.09 А 16

ISBN 978-966-641-242-6

Абрамчук О. В., Фіцула М. М. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.18 M)      

Змiст

ПЕРЕДМОВА4
РОЗДІЛ 1. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА7
1.1. Теоретичні засади патріотичного виховання студентів вищих технічних закладів освіти7
1.2. Стан патріотичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів34
1.3. Діагностика рівня патріотичної вихованості студентів вищих технічних навчальних закладів42
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН49
2.1. Зміст патріотичного виховання майбутніх інженерів49
2.2. Методика реалізації змісту патріотичного виховання майбутніх інженерів68
2.2.1. Патріотичне виховання студентів на заняттях з соціально-гуманітарних дисциплін69
2.2.2. Патріотичне виховання студентів засобами самостійної роботи91
2.2.3. Патріотичне виховання студентів у позааудиторній роботі94
Література110
Додатки121
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету