«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглядаються синтез структур систем управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації та побудова математичних моделей, що зв’язують між собою параметри режимів функціонування цих систем.

Книга розрахована на науково-педагогічних та адміністративних працівників вищих навчальних закладів, а також може бути корисною студентам магістерської підготовки та аспірантам.

Рiк видання 2008

Сторiнок 132

Бiблiографiчних посилань 158

УДК 658.5: 378.1 + 378.2 М 74

ISBN 978-966-641-254-9

Мокін Б. І., Мокіна Ю. В. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)      

Змiст

ВСТУП5
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ8
1.1. Базові засади системи управління персоналом ВНЗ та особливості її організації у ВНЗ України8
1.1.1. Базові засади системи управління персоналом в галузі вищої освіти8
1.1.2. Аналіз проблеми організації управління персоналом у ВНЗ України11
1.1.3. Вплив особливостей фінансування вищої освіти в Україні на систему управління професорсько-викладацьким складом у ВНЗ15
1.1.4. Перспективи вдосконалення системи управління персоналом ВНЗ в Україні19
1.2. Аналіз зарубіжного досвіду управління ефективністю діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ та формування системи їх матеріального стимулювання23
1.3. Аналіз особливостей і дієвості систем управління ефективністю діяльності науково-педагогічних працівників та їх матеріального стимулювання у ВНЗ України28
Висновки до розділу 145
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ47
2.1. Математичні моделі в системі управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ у напрямку підготовки науково-педагогічного персоналу та створення якісної наукової продукції47
2.1.1. Синтез системи управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ у напрямку підготовки науково-педагогічного персоналу та створення якісної наукової продукції47
2.1.2. Обґрунтування вибору адекватного математичного апарату та синтез математичної моделі оцінювання ефективності науково-педагогічного персоналу в означеному напрямку53
2.1.3. Розробка математичної моделі стимулюючих впливів та алгоритму стимулювання діяльності наукових керівників64
2.2. Математичні моделі в системі управління ефективністю навчально-методичної діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ в напрямку створення нових інформаційних технологій66
2.2.1. Синтез системи управління ефективністю навчально-методичної діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ66
2.2.2. Розширення математичного апарату, необхідного для побудови моделей, адекватних умовам задачі73
2.2.3. Синтез математичної моделі оцінювання ефективності навчально-методичної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ79
2.3. Математичні моделі в системі управління ефективністю виховної діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ84
2.3.1. Синтез системи управління ефективністю виховної діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ84
2.3.2. Обґрунтування математичного апарату, необхідного для побудови моделей, адекватних умовам задачі91
2.3.3. Синтез математичної моделі оцінювання ефективності виховної діяльності кураторів академічних груп ВНЗ92
Висновки до розділу 295
РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВНЗ97
3.1. Конкретизація алгоритму матеріального стимулювання докторів наук та професорів у системі управління ефективністю діяльності наукових керівників у ВНЗ на прикладі Вінницького національного технічного університету97
3.2. Розробка та застосування алгоритму матеріального стимулювання ефективної навчально-методичної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ у напрямку опанування дистанційними технологіями навчання103
3.3. Розробка алгоритму та процедури матеріального стимулювання кураторів академічних груп ВНЗ109
Висновки до розділу 3115
ВИСНОВКИ117
ЛІТЕРАТУРА121
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету