«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розроблені методи і засоби підвищення ефективності оптимального керування режимами електроенергетичних систем. Від відомих методів запропонований відрізняється тим, що в основу його покладено критеріальне моделювання, яке забезпечує можливість аналізу чутливості оптимальних рішень у відносних одиницях. Показано, що аналіз чутливості дозволяє визначити параметри, які найбільше впливають на оптимальний розв’язок, сформулювати вимоги до інформаційного забезпечення задач оптимізації. Запропоновано систему автоматичного керування потужністю та напругою з врахуванням чутливості оптимальних рішень.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання електроенергетичних систем. Може використовуватись студентами і аспірантами відповідного спрямування.

Рiк видання 2008

Сторiнок 131

Бiблiографiчних посилань 106

УДК 621.311.001.57 Л 40

ISBN 978-966-641-256-3

Лежнюк П. Д., Остра Н. В., Зелінський В. Ц. Оцінювання чутливості оптимального керування режимами електроенергетичних систем критеріальним методом. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.26 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
1 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ11
1.1 Математичне моделювання оптимального керування електроенергетичними системами12
1.2 Подібне моделювання в задачах оптимального керування нормальними режимами ЕЕС20
1.3 Аналіз проблеми чутливості оптимальних режимів електроенергетичних систем24
2 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕЕС31
2.1 Аналіз чутливості математиної моделі оптимального керування нормальними режимами ЕЕС31
2.1.1 Оцінка чутливості критеріїв оптимальності31
2.1.2 Зворотна задача чутливості36
2.2 Математичні моделі умов оптимальності втрат потужності в ЕЕС для аналізу їх чутливості до зміни параметрів системи39
2.2.1 Системні показники неоднорідності ЕЕС40
2.2.2 Математичне моделювання процесу оптимального керування струморозподілом в ЕЕС44
2.3 Формування математичної моделі ЕЕС для оцінки чутливості напруги вузлів до коефіцієнтів трансформації трансформаторів46
2.3.1 Особливості математичного моделювання нормальних режимів ЕЕС46
2.3.2 Математична модель ЕЕС з комплексними коефіцієнтами трансформації у схемах заміщення з ідеальними трансформаторами47
2.3.3 Математична модель аналізу нормальних режимів ЕЕС із введенням у схему заміщення замість комплексних коефіцієнтів трансформації додаткових (фіктивних) задаючих струмів51
2.4 Математичні моделі для оптимізації режимів ЕЕС з врахуванням чутливості втрат потужності55
Висновки61
3 АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПО-МОГОЮ КРИТЕРІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ63
3.1 Оцінка чутливості оптимальних розв’язків при дискретності керувальних впливів63
3.1.1 Оцінка чутливості критерію оптимальності63
3.1.2 Зворотна задача чутливості оптимального керування73
3.2 Розподіл допусків на параметри в задачах чутливості оптимального керування критеріальним методом80
3.3 Аналіз чутливості математичної моделі неоднорідності ЕЕС та визначення оптимального складу регулювальних пристроїв86
3.3.1 Загальносистемний показник неоднорідності ЕЕС з поздовжньопоперечним регулюванням коефіцієнтів трансформації регулювальних пристроїв86
3.3.2 Вибір оптимального складу регулювальних пристроїв ЕЕС за допомогою аналізу чутливості90
Висновки93
4 ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ВРАХУВАННЯМ ЧУТЛИВОСТІ94
4.1 Система оптимального керування нормальними режимами ЕЕС з врахуванням чутливості94
4.2 Аналіз чутливості показників якості керування та визначення оптимального складу регулювальних пристроїв98
4.3 Розподіл допусків на параметри регулювальних пристроїв102
Висновки105
ПІДСУМКИ106
ЛІТЕРАТУРА108
Додаток А116
Додаток Б118
Додаток В121
Додаток Г126
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету