«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто пинципи побудови високоподуктивних конвеєрних аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на неточних елементах. Для забезпечення необхідної точності використовується спеціальна процедура самокалібрування, що базується на введені вагової надлишковості. запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні реалізаціїокремих вузлів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем і приладів, а також систем цифрового реєстрування й обробляння аналогових сигналів.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2006

Сторiнок 157

Бiблiографiчних посилань 171

УДК 681.335 З38

ISBN 966-641-165-2

Азаров О. Д., Шапошніков О. В., Захарченко С. М. Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю. Монографія
   

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП7
1. АНАЛІЗ СТАНУ ТЕХНІКИ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ9
1.1. Сучасні методи побудови конвеєрних АЦП9
1.2. Аналіз методів підвищення продуктивності конвеєрних АЦП19
1.3. Огляд принципів уведення надлишковості у високопродуктивні АЦП23
2. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО КОНВЕЄРНОГО АЦ-ПЕРЕТВОРЕННЯ З ВАГОВОЮ НАДЛИШ-КОВІСТЮ27
2.1. Метод формування нерозривної шкали при конвеєрному АЦ-перетворенні27
2.2. Каскадна організація конвеєрного АЦ-перетворення з нерозривною шкалою35
2.3. Структурна побудова високопродуктивних конвеєрних АЦП44
2.4. Аналітичний зв'язок рівня надлишковості шкали з інструментальними похибками елементної бази54
3. ВИСОКОТОЧНІ САМОКАШБРОВАНІ КОНВЕЄРНІ АЦП ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИІІЖОВІСТЮ62
3.1. Аналіз статичних похибок конвеєрних АЦП62
3.2. Методи калібрування статичних похибок високопродуктив-них конвеєрних АЦП70
3.3. Аналіз ефективності уведення надлишковості в нерозривні шкали самокаліброваних конвеєрних АЦП78
4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОПРО- ДУКТИВНИХ САМОКАЛІБРОВАНИХ КОНВЕЄРНИХ АЦП У СИСТЕМАХ РЕЄСТРУВАННЯ ТА ОБРОБЛЯННЯ АНАЛО- ГОВИХ СИГНАЛІВ95
4.1. Побудова систем обробляння аналогових сигналів на базі високопродуктивних самокаліброваних конвеєрних АЦП95
4.2. Використання високопродуктивних конвеєрних АЦП у системах реєстрації аналогових сигналів104
4.3. Рекомендації щодо проектування аналогової частини конвеєрних АЦП із ваговою надлишковістю112
4.4. Розробка програмних засобів для моделювання високо-продуктивних конвеєрних АЦП із ваговою надлишковістю132
ЛІТЕРАТУРА141
ДОДАТКИ153
Додаток А. Деякі сучасні моделі АЦП, що випускаються виробниками електронних компонентів153
Додаток Б. Побудова перетворювача а-коду, що входить до складу паралельного а-АЦП156
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету