«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розроблено принципи організації оптико-електронних (ОЕ) паралельно-ієрархічних (ПІ) логіко-часових структур для розробки образного відео-комп’ютера око-процесорного типу в контексті сучасної методології штучного інтелекту. Сукупність наведених у монографії результатів має теоретичне та прикладне значення, що полягає у розвитку ОЕ перетворювачів інформації, ПІ мереж, архітектури ОЕ, асоціативних, систолічних процесорів для паралельної реєстрації, розпізнавання багатовимірних перетворень та паралельної обробки інформації при розпізнаванні образів. На основі застосування розроблених структур образного відео-комп’ютера око-процесорного типу розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки зображень та розпізнавання образів.

Рiк видання 2008

Сторiнок 215

Бiблiографiчних посилань 219

УДК 681.324:621.383.8:007 О 23

ISBN 978-966-641-261-7

Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л., Яровий А. А., Кожем’яко А. В. Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.27 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ПЕРЕДМОВА6
ВСТУП8
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ10
1.1 Методологічні аспекти принципів паралельності та ієрархічності в нейронній обробці інформації10
1.2 Концепція образного відео-комп’ютера око-процесорного типу в контексті сучасної методології штучного інтелекту28
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДІВ, АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТРУКТУРНИХ СХЕМ ОБРАЗНОГО ВІДЕО-КОМП’ЮТЕРА ОКО-ПРОЦЕСОРНОГО ТИПУ43
2.1 Методика попередньої обробки зображень для процесів паралельно-ієрархічного розпізнавання43
2.1.1 Методологічні принципи “грубої-точної” обробки зображень47
2.1.2 Принципи формального опису частин зображення49
2.1.3 Розробка 3D багаторівневої паралельно-ієрархічної мережі для розпізнавання зображень51
2.1.4 Математичний опис багатоступінчастого процесу обробки зображень57
2.1.5 Паралельний аналіз зображення з використанням багаторівневої мережної структури та результати оцінки ефективності розпізнавання зображень60
2.2 Математична обробка зорової інформації в логіко-часовому середовищі66
2.3 Сучасні методи побудови оптико-електронних обчислювальних пристроїв для лінійно-алгебраїчних процесорів78
2.4 Реалізація концепції різницевих зрізів при обробленні зображень та розпізнаванні образів90
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ, ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ПРИНЦИПОВИХ СХЕМ ОБРАЗНОГО ВІДЕО-КОМП’ЮТЕРА ОКО-ПРОЦЕСОРНОГО ТИПУ106
3.1 Розробка функціональних схем оптоелектронної сортувальної пам’яті106
3.2 Розробка оптоелектронного корелятора двовимірних зображень108
3.3 Розробка логіко-часового оптоелектронного процесора обробки зображень120
3.3.1 Архітектура логіко-часового оптоелектронного процесора обробки зображень120
3.3.2 Аналіз і вибір нано-елементів та оцінка технологічності розробки нано-око-процесора130
3.3.3 Прикладна реалізація око-процесора150
3.3.4 Реалізації систолічних процесорів для багатооперандної обробки даних163
РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНО-ПРИКЛАДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУР ОБРАЗНОГО ВІДЕО-КОМП’ЮТЕРА ОКО-ПРОЦЕСОРНОГО ТИПУ174
4.1 Практично-прикладна реалізація для задачі виділення дефектів багатошарових фотографічних матеріалів174
4.2 Перспективи реалізації в оптико-електронних геоінформаційно-енергетичних системах179
ВИСНОВКИ194
ЛІТЕРАТУРА196
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету