«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглядаються особливості розвитку господарських систем, що обумовлені закономірностями катастрофічних процесів еволюційного плану. В процесі дослідження узагальнено та систематизовано основні підходи до формалізації процедури оцінювання ризикованості та стійкості економічних систем. На основі використання математичного апарату теорії нечітких множин та нечіткої логіки було розроблено та реалізовано авторську методику оцінювання ризикованості їх функціонування. В роботі обґрунтовано сутність потенціалу розвитку економічної системи та розроблено відповідний підхід до його оцінювання.

Монографія орієнтована на економістів, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються науковими та прикладними питаннями економічного розвитку, стійкості та ризикованості функціонування господарських систем.

Рiк видання 2008

Сторiнок 168

Бiблiографiчних посилань 185

УДК 303.43 М 80

ISBN 978-966-641-262-4

Мороз О. В., Свентух А. О. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.23 M)      

Змiст

Передмова5
1. Теоретичні основи еволюції економічних систем7
1.1. Сутність та методи дослідження складних систем. Економічна система як складна система, що еволюціонує7
1.2. Еволюція економічних систем як об'єктивний трансформаційний процес18
2. Прикладні аспекти функціонування та методологія оцінювання стійкісних параметрів господарських систем сфери поводження з відходами24
2.1. Еколого-економічні аспекти та кризовий характер еволюції системи поводження з відходами24
2.2. Проблематика функціонування та сучасний стан господарських систем у сфері поводження з відходами34
2.3. Методологічні основи оцінки збитків та ризику аварійного розвитку подій на господарських об'єктах44
3. Формування моделей оцінювання ризиків, що виникають в процесі функціонування еколого-економічних систем57
3.1. Передумови використання методів теорії нечітких множин та теорії нечіткої логіки для розв'язання задач комплексного оцінювання ризиків57
3.2. Розробка нечітко-множинного підходу до оцінювання інтегрального показника ризикованості66
3.3. Метод комплексного оцінювання ризиків із використанням апарату нечіткої логіки70
4. Прикладна модель оцінювання ризику виникнення аварійних ситуацій та шляхи їх попередження84
4.1. Формування прикладної моделі оцінювання ризику реалізації сценарію аварійного розвитку подій у господарській системі з використанням нечітко-множинного підходу84
4.2. Оцінювання збитків, завданих в результаті експлуатації досліджуваної господарської системи – полігону твердих побутових відходів, та пошук можливих шляхів мінімізації визначених ризиків111
4.3. Інноваційні шляхи вдосконалення існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами122
4.3.1. Техніко-економічні особливості існуючих методів утилізації ТПВ та можливість їх використанні за умов існуючої системи поводження з відходами122
4.3.2. Розробка економіко-екологічних критеріїв впровадження нових утилізаційних технологій138
5. Стійкість як передумова, потенціал як основа розвитку економічної системи142
Література150
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету