«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглядається підхід до моделювання інформаційно-вимірювальних систем в умовах невизначеності з використанням методів інтервального аналізу.

Книга розрахована на вчених в галузі телекомунікацій, аспірантів, студентів і фахівців різного рівня підготовки.

Рiк видання 2009

Сторiнок 100

Бiблiографiчних посилань 127

УДК УДК 519.876.5 К 32

ISBN 978-966-641-299-0

Квєтний Р. Н., Бойко О. Р. Інтервальні моделі перетворень сигналів в інформаційно-вимірювальних системах. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.38 M)      

Змiст

ВСТУП6
РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ7
1.1 Проблема невизначеності процесу обробки інформації в інформаційно-вимірювальних системах і шляхи її вирішення7
1.2. Методи опису невизначеностей при моделюванні інформаційно-вимірювальних систем8
1.3.1. Імовірнісне моделювання8
1.3.2. Статистичне моделювання9
1.3.3. Нечітке моделювання10
1.3.4. Інтервальне моделювання11
1.4. Джерела інтервальної невизначеності12
1.5. Інтервальний аналіз17
1.6. Висновки24
РОЗДІЛ 2. ІНТЕРВАЛЬНІ МОДЕЛІ ТИПОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ25
2.1. Класифікація функціональних перетворень в інформаційно-вимірювальних системах25
2.2. Інтервальні моделі статичних аналогових перетворювачів26
2.3. Інтервальні моделі динамічних аналогових перетворювачів44
2.4. Інтервальні моделі нелінійних динамічних аналогових перетворювачів47
2.5. Інтервальні моделі цифрових перетворювачів50
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ55
3.1. Операторний метод інтервального моделювання інформаційно-вимірювальних систем55
3.2. Методи агрегування інтервальних моделей58
РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ65
4.1. Проблеми реалізації інтервальних методів на ЕОМ65
4.2. Принципи побудови системи інтервального моделювання66
4.3. Методика інтервального моделювання інформаційно-вимірювальних систем67
4.4. Структурна схема системи інтервального моделювання68
4.5. Комп’ютерна система інтервального моделювання71
4.6. Оцінка ефективності методу інтервального моделювання74
4.7. Моделювання промислових регуляторів75
4.8. Впровадження системи моделювання в процеси проектування78
4.8.1. Підсистема дистанційного контролю температури (ПДКТ)80
4.8.2. Підсистема управління потоками і зволоженням зерна (ПУПЗЗ)83
4.8.3. Підсистема вимірювання ваги (ПВВ)88
ЛІТЕРАТУРА89
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету