«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії висвітлено процес формування політичної культури владної еліти в Україні від 90-х років ХХ сторіччя в умовах переходу від однієї суспільно-політичної системи до іншої, з’ясовано процеси її становлення, розвитку та особливі риси у період формування в Україні демократичних основ суспільства. Проаналізовано розвиток політичної культури владної еліти в умовах суспільно-історичної трансформації, досліджено політико-культурні орієнтації владної еліти періоду становлення незалежності України. Розкривається значення етико-моральних та правових чинників формування професійної політичної культури владної еліти.

Рiк видання 2009

Сторiнок 160

Бiблiографiчних посилань 315

УДК 323 (477) + 172 К 67

ISBN 978-966-641-325-6

Корнієнко В. О., Добіжа В. В. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)      

Змiст

ВСТУП4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ11
1.1. Гносеологічний базис владної еліти та визначення її сутності в політологічному дискурсі11
1.2. Концептуально-методологічний інструментарій аналізу політичної культури владної еліти28
1.3. Особливості методичних підходів дослідження політичної культури владної еліти38
Висновки до першого розділу50
РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ ВЛАДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ52
2.1. Політична культура владної еліти в умовах суспільно-історичної трансформації52
2.2. Політико-культурні орієнтації владної еліти періоду становлення незалежності63
2.3. Діалектика суб’єкт-об’єктної взаємодії механізмів формування системи цінностей владної політичної еліти76
Висновки до другого розділу87
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ89
3.1. Регіональні аспекти політичної свідомості та культури владної еліти89
3.2. Вдосконалення професійної політичної культури владної еліти в процесі забезпечення прийняття і реалізації політичних рішень99
3.3. Етико-моральні та правові чинники формування професійної політичної культури владної еліти112
Висновки до третього розділу125
ВИСНОВКИ127
ЛІТЕРАТУРА135
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету