«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглядається проблема оцінки параметрів якості зв’язку в телекомунікаційних системах та розроблена методологія комплексної оцінки якості зв’язку в телекомунікаційних мережах загального призначення.

Книга розрахована на вчених в галузі телекомунікацій, аспірантів, студентів і фахівців різного рівня підготовки.

Рiк видання 2009

Сторiнок 132

Бiблiографiчних посилань 128

УДК 681.51 М 54

ISBN 978-966-641-326-3

Квєтний Р. Н., Лисогор В. Г., Посвятенко В. П., Скидан Ю. А. Моделювання та оцінка параметрів якості зв’язку в телекомунікаційних мережах. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ7
1.1. Огляд пріоритетних напрямків розвитку телекомунікаційних мереж7
1.2. Оцінка якості обслуговування в системах рухомого зв’язку10
1.3. Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж14
1.3.1. Математична модель якості телекомунікаційної мережі16
1.4. Методи оцінки основних параметрів функціонування мереж зв’язку19
1.4.1. Метод аналізу розподілу ймовірностей станів телекомунікаційного обладнання19
1.4.2. Розрахунок параметрів функціонування телекомунікаційних мереж26
1.4.3. Методи аналізу функціонування мереж28
1.5. Обґрунтування напрямку досліджень32
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ34
2.1. Підхід до побудови математичних моделей комплексних показників якості функціонування телекомунікаційних мереж34
2.2. Обґрунтування вибору основних параметрів функціонування мереж35
2.3. Підхід до побудови математичних моделей часткових показників якості функціонування телекомунікаційних мереж39
2.4. Математична модель телекомунікаційної мережі в умовах великого навантаження40
2.5. Математична модель телекомунікаційної мережі в умовах великої затримки сигналів53
2.6. Математична модель телекомунікаційної мережі в умовах необмеженої кількості абонентів64
2.7. Висновки75
РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ77
3.1. Математичні моделі основних окремих показників якості77
3.1.1. Математична модель в умовах великого навантаження77
3.1.2. Математична модель в умовах великої затримки сигналів80
3.1.3. Математична модель в умовах необмеженої кількості абонентів83
3.2. Модифікований метод інтерполяції у тривимірному просторі87
3.3. Інтерполяція за методом Лагранжа функцій N+1 змінних90
3.4. Математична модель якості функціонування телекомунікаційної мережі94
3.5. Висновки96
РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ97
4.1. Архітектура програмного забезпечення97
4.2. Структура програмного забезпечення98
4.3. Розробка інтерфейсу системи моделювання99
4.4. Розробка структури реалізації системи моделювання100
4.5. Структура бази даних102
4.6. Інтерфейс програмного забезпечення103
4.7. Методики розрахунку основних параметрів функціонування телекомунікаційних мереж107
4.7.1. Узагальнена методика визначення параметрів функціонування телекомунікаційних мереж107
4.7.2. Методика визначення параметрів функціонування телекомунікаційних мереж в умовах великого навантаження108
4.7.3. Методика визначення параметрів функціонування телекомунікаційних мереж в умовах великої затримки сигналів110
4.7.4. Методика визначення параметрів функціонування телекомунікаційних мереж в умовах необмеженої кількості абонентів112
4.8. Алгоритми розрахунку основних параметрів функціонування телекомунікаційних мереж114
ЛІТЕРАТУРА122
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету