«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії викладено сучасні комп’ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів. Прикладення потужного числового МГЕ до розв'язання лінійних та нелінійних задач геомеханіки та процесу осідання ґрунтових основ і допустимих навантажень на них обґрунтовано теоретичними викладками, підкріплено та проілюстровано даними числових розрахунків. Сподіваємось, викладений матеріал стимулюватиме подальші теоретичні та прикладні дослідження використання МГЕ в механіці ґрунтів та розвитку проблеми заглиблених споруд в цілому.

Рiк видання 2009

Сторiнок 162

Бiблiографiчних посилань 93

УДК 519.642:624.044:624.15 М 79

ISBN 978-966-641-313-3

Моргун А. С., Меть І. М., Ніцевич А. В. Комп’ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ5
ВСТУП6
Розділ 1. РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ РОБОТИ ПАЛЬ ЧИСЛОВИМ МГЕ. КОМПОНОВКА МАТРИЦІ ВПЛИВУ МГЕ НА ОСНОВІ РОЗВ'ЯЗКІВ МІНДЛІНА14
1.1. Етапи розвитку задач геомеханіки14
1.2. Розрахункові моделі ґрунтів15
1.3. Основні співвідношення лінійної теорії пружності та види напружених станів, що виникають в ґрунтах17
1.4. Елементи теорії потенціалів24
1.5. Основне інтегральне співвідношення МГЕ. Фундаментальний розв'язок МГЕ28
1.6. Матричне формулювання основного співвідношення МГЕ33
1.7. Числова реалізація основного співвідношення МГЕ. Основні етапи36
1.8. Методика використання МГЕ в розрахунках основ і фундаментів37
1.9. Система алгебричних рівнянь39
1.10. Врахування переміщення тіла як цілого при визначенні коефіцієнтів сі40
Розділ 2. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПАЛІ. РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАДАЧ ПОБУДОВИ РОЗРАХУНКОВОЇ МЕТОДИКИ ПРИКЛАДАННЯ МГЕ ДО РОЗРАХУНКУ СИСТЕМ ФУНДАМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЙ41
2.1. Визначення опору одиночних призматичних та пірамідальних паль41
2.2. Розв’язок в загальному вигляді44
2.3. Розв’язок для абсолютно жорсткої палі46
2.4. Інтеграли формул Р. Міндліна при формуванні матриць Кij в розрахунках призматичних та пірамідальних паль47
2.5. Структура і алгоритм програми для ЕОМ51
2.6. Вплив коефіцієнтів розрахункової матриці МГЕ на несучу спроможність паль при врахуванні виникнення горизонтальних напружень від дії вертикальних навантажень60
Розділ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТУ ВЗАЄМОДІЇ ПАЛЬ ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ ЧИСЛОВИМ МГЕ66
3.1. Аналіз останніх досягнень. Сучасні числові методи досліджень НДС будівельних споруд66
3.2. Пошук резервів несучої здатності пальового поля. Методологічні основи лінійної задачі роботи паль числовим МГЕ74
3.3. Дослідження перерозподілу навантаження між палями в фрагменті пальового поля будівлі та оптимальної відстані між палями поля81
3.4. Числові дослідження опору фрагмента пальового поля будівлі із збільшеним кроком паль91
3.5. Опір пальового поля 10-ти поверхової житлової будівлі96
Розділ 4. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ ГЕОМЕХАНІКИ100
4.1. Поверхні текучості та руйнування100
4.2. Прикладення МГЕ до нелінійних задач фундаментобудування111
4.3. Проблеми ресурсу фундаментних конструкцій при реконструкції будівель115
4.4. Порівняння ідентифікації несучої здатності паль методами граничних елементів та нечіткої логіки121
4.5. Прогнозування впливу води на напружено-деформований стан лесової основи числовим МГЕ128
4.6. Числове моделювання процесу взаємодії штампу з пружно-пластичним середовищем ґрунту числовим МГЕ133
4.7. Моделювання числовим МГЕ процесу підсилення стрічкового фундаменту палями141
4.8. Моделювання числовим МГЕ плитного варіанта фундаменту висотної будівлі149
ВИСНОВКИ153
ЛІТЕРАТУРА154
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету