«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Розглядаються принципи побудови динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях зв’язку (ВОЛЗ) та організації структур систем оптичної пам’яті. Розроблено способи адресації та розміщення інформації в пам’яті на ВОЛЗ. Наводяться способи представлення інформаційних блоків, способи відображення логічних адрес інформаційних блоків на фізичні адреси динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на ВОЛЗ і запропоновано особливості їх застосування при проектуванні нових типів оптоелектронних приладів та систем.

Рiк видання 2009

Сторiнок 187

Бiблiографiчних посилань 118

УДК 004.33:681.7

ББК 32.973.2 Ц 71

ISBN 978-966-641-328-7

Цирульник С. М., Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ПЕРЕДМОВА7
ВСТУП9
РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
1.1 Аналіз сучасного стану методів побудови технічних засобів пам’яті10
1.2 Класифікація методів і структур зберігання інформації29
1.3 Оцінювання продуктивності систем пам’яті інформаційно-обчислювальних систем38
1.4 Проблеми підвищення швидкодії та шляхи їх вирішення44
РОЗДІЛ 2 ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОПТИЧНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
2.1 Модель структури пам’яті на лініях затримки47
2.2 Принципи побудови оптичного оперативного запам’ятовувального пристрою51
2.2.1 Динамічний оптичний оперативний запам’ятовувальний пристрій на волоконно-оптичних лініях52
2.2.2 Фізичні характеристики базового елемента динамічної оптичної пам’яті63
2.2.3 Регенерація даних у динамічному оптичному оперативному запам’ятовувальному пристрої69
2.3 Математичне моделювання процесів у динамічному оптичному оперативному запам’ятовувальному пристрої71
2.4 Аналіз світлової енергетичної ефективності81
2.5 Експериментальні характеристики та параметри оптичної пам’яті на волоконно-оптичних лініях83
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ В ОПТИЧНИХ СТРУКТУРАХ
3.1 Організація багаторівневої пам’яті89
3.2 Структури динамічної оптичної пам’яті на волоконно-оптичних лініях94
3.3 Розробка методів адресації та розміщення інформації в пам’яті на волоконно-оптичних лініях105
3.4 Аналіз ефективності динамічного оптичного оперативного запам’ятовувального пристрою119
РОЗДІЛ 4 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОГО ОПТИЧНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
4.1 Перетворювачі кодів на динамічному оптичному запам’ятовувальному пристрої124
4.1.1 Регістр зсуву124
4.1.2 Перетворювач послідовного коду в паралельний126
4.1.3 Перетворювач паралельного коду в послідовний127
4.1.4 Комутатор TDM128
4.2 Двоопераційна буферизація на динамічному оптичному запам’ятовувальному пристрої130
4.3 Системи підготовки та сортування даних інформаційно-обчислювальних систем на динамічному оптичному запам’ятовувальному пристрої135
4.4 Перспективи застосування логіко-часового оптоелектронного процесора140
4.5 Фізико-технологічні основи створення наноструктур пам’яті144
ВИСНОВКИ154
ЛІТЕРАТУРА156
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету