«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглянуті питання визначення втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги, а саме: розроблення нових математичних моделей розрахунку коефіцієнтів впливних факторів, розроблення методу розрахунку втрат за узагальненими параметрами та вдосконалення існуючих методів розрахунку втрат електроенергії для задач планування заходів з їх зменшення.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації втрат електроенергії в розподільних електричних мережах.

Рiк видання 2009

Сторiнок 94

Бiблiографiчних посилань 119

УДК 621.311

ББК 31.280.7 Л 40

ISBN 978-966-641-329-4

Лежнюк П. Д., Писклярова А. В. Оцінювання втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах засобами нечіткої логіки. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)      

Змiст

Перелік умовних скорочень5
ВСТУП6
1. АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В НИЗЬКОВОЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ8
1.1. Структура втрат електроенергії8
1.2. Задача зниження втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги10
1.2.1. Інформаційне забезпечення в задачах визначення технічної складової втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги10
1.2.2. Методи розрахунку та оцінки втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги12
1.2.2.1. Загальна характеристика методів розрахунку втрат електроенергії12
1.2.2.2. Методи оцінювання втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги15
1.2.2.3. Засоби зменшення втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги19
1.3. Використання інтелектуальних технологій для аналізу втрат електроенергії24
2. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗАСОБАМИ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН30
2.1. Моделювання втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги за узагальнювальними параметрами30
2.2. Нечітка ідентифікація коефіцієнтів впливних факторів35
2.2.1. Формалізація впливних факторів у вигляді лінгвістичних змінних35
2.2.2. Побудова функції належності коефіцієнтів та факторів, від яких вони залежать39
2.2.3. Формування нечіткої бази знань впливних коефіцієнтів42
2.3. Оцінювання втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги на базі принципу альфа-узагальнення48
2.3.1. Основні засади альфа-рівневого узагальнення48
2.3.2. Визначення похибки розрахунку втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги розробленим методом за допомогою інтервалів невизначеності51
Висновки до розділу52
3. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОЦІНКИ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ53
3.1. Підвищення точності нечітких баз знань ідентифікації коефіцієнтів засобами теорії оптимізації53
3.1.1. Постановка задачі оптимізації нечітких баз знань ідентифікації коефіцієнтів54
3.1.2. Вибір методу для розв’язування задачі оптимізації нечітких баз знань55
3.1.3. Реалізація генетичного алгоритму в задачах настроювання нечітких баз знань ідентифікації коефіцієнтів оцінювання втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги57
3.1.4. Формування тестової, навчальної та контрольної вибірок на базі даних режимних вимірювань для розв’язання задачі оптимізації баз знань ідентифікації коефіцієнтів60
3.1.5. Тестовий приклад оптимізації нечіткої бази знань ідентифікації коефіцієнта несиметрії64
3.2. Алгоритмізація визначення втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги66
Висновки до розділу69
4. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ70
4.1. Структура автоматизованої системи70
4.2. Основні режими роботи автоматизованої системи73
Висновки до розділу79
ВИСНОВКИ80
ЛІТЕРАТУРА82
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету