«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії наведено теоретичні основи дослідження взаємодії групи паль методом граничних елементів, результати числових досліджень взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Робота основ досліджена як в лінійній, так і в нелінійній стадіях з використанням дилатансійної моделі пластичної течії.

Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Рiк видання 2010

Сторiнок 132

Бiблiографiчних посилань 136

УДК 624.15+519.642

ББК 38.58+22.193 М 79

ISBN 978-966-641-341-6

Моргун А. С., Меть І. М., Ніцевич А. В. Моделювання ефекту взаємодії системи «будівля–фундамент-основа» числовим методом граничних елементів. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.53 M)      
  Ціна 17 грн. 76 коп.

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТУ ТА НАЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ9
1.1. Загальна характеристика існуючих програмних комплексів, що дозволяють виконувати математичне моделювання, їх переваги та недоліки9
1.2. Стан питання з досліджень взаємовпливу напружено-деформованого стану наземної та підземної частин будівель14
1.3. Математичне моделювання нелінійної задачі геомеханіки для управління класом задач визначення напружено-деформованого стану фундаментних конструкцій21
1.3.1. Історія розвитку гіпотез та моделей в геомеханіці21
1.3.2. Основні рівняння теорії пружності та пластичності. Плоска задача29
1.3.3. Критерії міцності ґрунту. Поверхні текучості36
1.3.4. Деякі теорії руйнування37
1.3.5. Простір напружень. П-площина. Поверхня текучості40
1.4. Метод скінченних елементів як математична основа для числового моделювання висотних будівель47
1.5. Основні критерії складання розрахункових моделей висотних будівель52
1.6. Етапи створення конструктивної схеми будівель59
1.7. Дослідження та моделювання напружено-деформованого стану елементів каркасу будівель62
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСІДАННЯ БУДІВЛІ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОВПЛИВУ СКЛАДОВИХ ПЛИТНО-ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ71
2.1. Теоретичні основи для досліджень взаємодії групи паль з основою при дії статичних навантажень71
2.2. Прогнозування поведінки плитно-пальового поля висотної будівлі числовим методом граничних елементів78
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ВРАХУВАННЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ НАЗЕМНОЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИН БУДІВЛІ, РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ92
3.1. Визначальні фактори, що впливають на сумісну роботу наземної та підземної частини висотних будівель92
3.2. Вплив техногенних факторів93
3.3. Вплив характеру прикладання навантаження та часового фактору (деформації повзучості)102
3.4. Вплив величини осідання будівлі на роботу системи «основа–фундамент–будівля»105
3.5. Вплив жорсткості елементів наземних конструкцій на роботу системи «основа–фундамент–будівля»118
ЛІТЕРАТУРА121
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету