«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто основи теорії порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю. Описано принцип комплексного вирішення проблеми підвищення як швидкодії, так і точності аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на низькоточній елементній базі.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою багаторозрядних високоточних АЦП прискореної швидкодії, а також інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й обробляння аналогових сигналів.

Рiк видання 2010

Сторiнок 232

Бiблiографiчних посилань 137

УДК 681.325; 681.335

ББК 32.971; 32.972 А 35

ISBN 978-966-641-354-6

Азаров О. Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою надлишковістю. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)      
  Ціна 36 грн. 26 коп.

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
1 НАПРЯМКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЧВН У БАГАТОРОЗРЯДНИХ ПФІ9
1.1 Арифметико-числові властивості СЧВН, що застосовуються у ПФІ9
1.2 Особливості побудови багаторозрядних ЦАП паралельної дії на основі СЧВН18
1.3 Напрямки застосування СЧВН при багаторозрядному прискореному аналого-цифровому порозрядному перетворенні33
2 МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АЦП ПОРОЗРЯДНОГО НАБЛИЖЕННЯ, ПОБУДОВАНИХ НА НЕТОЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ51
2.1 Метод аналізу нерозривності характеристики претворення АЦП на основі СЧВН в «особливих точках»51
2.2 Самокалібрування характеристики перетворення багаторозрядних високоточних АЦП на основі СЧВН(1,0) і СЧВН(-1,1)60
2.3 Методичні похибки й ефективність самокалібрування71
3 МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ АЦП ПОРОЗРЯДНОГО НАБЛИЖЕННЯ НА ОСНОВІ СЧВН82
3.1 Метод складення рівнянь балансу на основі аналізу припустимих похибок усталення у «критичних точках»82
3.2 Прискорене форсоване АЦ-перетворення на основі СЧВН(-1,1). Форсуючі сигнали101
3.3 Математичні моделі похибок усталення при АЦ-перетворенні на основі СЧВН(-1,1)114
3.4 Прискорене АЦ-перетворення на основі СЧВН (0,1) із форсуванням компенсуючого сигналу126
4 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДОДАТКОВИХ ЧИННИКІВ НА РЕЖИМ ПРИСКОРЕНОГО ПОРОЗРЯДНОГО АЦ-ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ СЧВН142
4.1 Математичні моделі похибок усталення компенсуючого сигналу за умови багатократного прискореного врівноваження142
4.2 Прискорене АЦ-перетворення при коливальному характері формування компенсуючого сигналу153
4.3 Прискорене врівноваження за умови змінення рівня вхідного сигналу166
5 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ОБРОБЛЕННЯ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ НА БАЗІ АЦП ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ186
5.1 Вибір оптимальної СЧВН під час проектування АЦП системного застосування з підвищенними точністю і швидкодією186
5.2 Проектування високоточних швидкодійних цифрових систем реєстрування обробляння аналогових сигналів198
ЛІТЕРАТУРА218
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету