«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто питання побудови багаторозрядних ЦАП паралельної структури і АЦП порозрядного кодування з ваговою надлишковістю. Запропоновано методи підтримання відмовостійкості вказаних пристроїв в процесі експлуатації при появі параметричних відмов аналогових вузлів перетворювачів інформації. Запропоновано аналітичні вирази для оцінювання міжкалібрувального інтервалу, дотримання якого дозволить підтримувати точність перетворення АЦП і ЦАП протягом циклу експлуатації на заданому рівні.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Рiк видання 2010

Сторiнок 150

Бiблiографiчних посилань 146

УДК 004.387:621.3.087.92

ББК 32.973.3 А 35

ISBN 978-966-641-369-0

Азаров О. Д., Кадук О. В. Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.56 M)      
  Ціна 43 грн. 50 коп.

Змiст

ВСТУП5
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ТИПІВ ВІДМОВ І МЕТОДІВ ПІДТРИМАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АЦП І ЦАП12
1.1. Аналіз типів відмов елементів аналогової і цифрової електронної техніки12
1.2. Вплив часткових параметричних відмов елементів аналогових вузлів на похибки перетворювачів форми інформації (ПФІ)18
1.3. Аналіз існуючих методів підтримання відмовостійкості багаторозрядних ПФІ23
РОЗДІЛ 2 МЕТОД ПІДТРИМАННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АЦП І ЦАП ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ ШЛЯХОМ САМОКАЛІБРУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ40
2.1. Арифметико-числові властивості систем числення з ваговою надлишковістю та їх вплив на характеристики перетворення ПФІ40
2.2. Кориговані і некориговані статичні похибки каналів АЦ і ЦА-перетворення45
2.3. Вплив статичних похибок каналів перетворення на виникнення часткових параметричних відмов ПФІ57
2.4. Метод самокалібрування для підтримання відмовостійкості багаторозрядних ЦАП і АЦП порозрядного наближення62
2.4.1. Одноциклове самокалібрування ваг розрядів із заданням індивідуального рівня калібрувального сигналу63
2.4.2. Самокалібрування з усередненням на розгортках65
2.5. Ефективність методів самокалібрування для підтримання відмовостійкості ПФІ70
РОЗДІЛ 3 СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АЦП І ЦАП, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ, З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ77
3.1. Структури і алгоритми функціонування відмовостійких багаторозрядних ПФІ з ваговою надлишковістю77
3.1.1. ЦАП, що самокалібрується, з ваговою надлишковістю77
3.1.2. АЦП порозрядного наближення з самокалібруванням характеристики перетворення87
3.2. Формування результату перетворення АЦП і визначення вхідного робочого коду ЦАП89
3.3. Оцінювання міжкалібрувального інтервалу і коефіцієнту готовності94
РОЗДІЛ 4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ ПФІ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ПОХИБКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ101
4.1. Відмовостійкі ПФІ, що функціонують при зміненні температури навколишнього середовища і протягом тривалого терміну експлуатації101
4.2. Аналогові вузли ПФІ, що самокалібруються, у вигляді ВІС106
4.2.1. Вхідний, вихідний буфери106
4.2.2. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів108
4.2.3. Підсилювач постійного струму з комутацією вихідних сигналів111
4.2.4. Двотактний симетричних підсилювач постійного струму112
4.3. Рекомендації щодо використання багаторозрядних відмовостійких АЦП порозрядного кодування в аналізаторі параметрів звукових трактів116
4.4. Рекомендації користувачу щодо використання програмного забезпечення для моделювання процедур самокалібрування характеристики перетворення АЦП і ЦАП120
ВИСНОВКИ125
ЛІТЕРАТУРА128
Додаток. Лістинг програми для моделювання процедур самокалібрування багаторозрядних АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю142
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету