«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти реалізації методів передавання інформації.

Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку.

Рiк видання 2010

Сторiнок 362

Бiблiографiчних посилань 431

УДК 621.3

ББК 32.811я73 К 70

ISBN 978-966-641-372-0

Квєтний Р. Н., Кулик А. Я. Методи та засоби передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.39 M)      
  Ціна 56 грн. 85 коп.

Змiст

ВСТУП6
1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ АДАПТИВНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ9
1.1. Аналіз методів розподілу каналів зв’язку11
1.2. Аналіз методів організації широкосмугової модуляції14
1.3. Аналіз ортогональних кодових послідовностей, використовуваних для організації широкосмугової модуляції (OCDM)21
1.4. Аналіз апріорної завадозахищеності систем зв’язку для різних умов передавання29
1.5. Аналіз методів адаптивного передавання даних38
2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ50
2.1. Загальні теоретичні передумови побудови приймача51
2.2. Математична модель комп’ютерної системи передавання інформації68
2.3. Визначення енергетичних характеристик сигналів для забезпечення їх стійкої ідентифікації79
3. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕДАВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ДЕКОДУВАННЯ ДАНИХ106
3.1. Аналіз особливостей завадозахищеного кодування даних у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах107
3.2. Визначення основних характеристик блока даних, що передається, та вибір методів кодування117
3.3. Методи кодування для забезпечення необхідних умов передавання даних у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах141
4. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЛЬТРАЦІЇ ШУМІВ В АДАПТИВНИХ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ159
4.1. Спектральний аналіз формованих сигналів та їх взаємодія з каналом зв’язку160
4.2. Приймання інформації з урахуванням впливу завад та взаємодії із сигналами різних видів маніпуляції174
4.3. Виділення інформативного сигналу на фоні завад190
5. МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ АДАПТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ209
5.1. Процедура тестування каналу зв’язку210
5.2. Система передавання інформації з використанням вейвлет-функцій225
5.3. Підвищення швидкості передавання інформації234
5.4. Адаптація системи передавання до параметрів каналу зв’язку з визначенням швидкості передавання та потужності сигналів242
5.5. Адаптація пристрою передавання інформації до параметрів каналу в умовах його несиметричності253
5.6. Передавання інформації в умовах кодування з повторюванням і арбітражем260
5.7. Передавання інформації в умовах інформаційної адаптації системи передавання до параметрів каналу зв’язку270
5.8. Розроблення методики побудови засобів адаптивного передавання інформації282
6. РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПРИСТРОЇВ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ286
6.1. Визначення підходів до реалізації пристроїв передавання інформації286
6.2. Медіанний фільтр зі швидким оброблюванням значень291
6.3. Моделювання алгоритмів фільтрації з використанням середовища MatLab294
6.4. Експериментальні дослідження каналів зв’язку296
ВИСНОВКИ307
Додаток А. Результати досліджень медіанних фільтрів308
Додаток Б. Результати досліджень вейвлет-пакетних фільтрів311
Додаток В. Результати моделювання вузькосмугових фільтрів318
ЛІТЕРАТУРА320
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету