«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто методи підвищення точності АЦП порозрядного врівноваження з ваговою надлишковістю, побудованій на неточній елементній базі. Показано, що завдяки застосуванню процедур цифрового самокалібрування, підсумкова похибка перетворена, як власне АЦП, так і вимірювальних каналів систем у цілому, може бути значно (на 1-3 порядки) меншою, ні первинні похибки елементів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й оброблення аналогових сигналів.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2005

Сторiнок 125

Бiблiографiчних посилань 164

УДК 681.335 А35

ISBN 966-641-112-1

Азаров О. Д., Архипчук О. А., Захарченко С. М. Високолінійні порозрядні АЦП з ваговою надлишковістю для систем реєстрації і обробляння сигналів. Монографія
   

Змiст

ВСТУП5
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ АЦП ПОРОЗРЯДНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ8
1.1. Схемотехнічні і технологічні методи підвищення точності системних АЦП8
1.2. Методи формування нерозривної передатної характеристики АЦП, побудованих на низькоточних аналогових вузлах11
1.3. Структурно-алгоритмічні методи підвищення точності АЦП системного застосування17
1.4. Аналіз шляхів підвищення лінійності порозрядних АЦП на основі систем числення з ваговою надлишковістю24
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ САМОКАЛІБРУВАННЯ ПОРОЗРЯДНИХ АЦП З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ, ПОБУДОВАНИХ НА НЕТОЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ28
2.1. Визначення ваг розрядів АЦП, побудованих на основі ЦАП із безпосереднім та приведеним балансом первинних похибок29
2.2. Методи самокалібрування ваг розрядів і формування цифрового еквівалента результату перетворення36
2.3. Аналіз методичних похибок калібрування ваг розрядів АЦП із ваговою надлишковістю44
РОЗДІЛ 3. ПАРАМЕТРИЧНИЙ І СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМНИХ ВИСОКОЛІНІЙНИХ АЦП, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ56
3.1. Аналіз видів похибок, які визначаються в процесі самокалібрування56
3.2. Параметричний синтез точностних характеристик АЦП, що самокалібруються61
3.3. Евристичний структурний синтез високолінійних АЦП, що самокалібруються71
РОЗДІЛ 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЛІНІЙНИХ АЦП, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ, У СИСТЕМАХ ВИМІРЮВАНЬ І РЕЄСТРАЦІЇ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ81
4.1. Рекомендації з використання високолінійних АЦП, що самокалібруються, у системах цифрової реєстрації аналогових сигналів82
4.2. Використання високолінійних АЦП, що самокалібруються, у системах цифрових вимірювань та обробляння аналогових сигналів86
4.3. Прикладне програмне забезпечення для моделювання функціонування порозрядних АЦП95
ЛІТЕРАТУРА101
ДОДАТКИ113
Додаток А. Розв'язок системи рівнянь для методу самокалібрування за стратегією „згори-донизу"113
Додаток Б. Лістінг моделючої програми114
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету