«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії представлена технологія проектування інформаційних систем обробки даних спостереження якості вод з форм вхідних та вихідних даних шляхом ідентифікації та ітеративної деталізації складових. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв'язання важливих прикладних задач у галузі екологічного моніторингу та контролю в Україні.

Розрахована на працівників управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекторів, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

Рiк видання 2010

Сторiнок 203

Бiблiографiчних посилань 150

УДК 004.65 : 519.6

ББК 32.97 : 26.22 М 74

ISBN 978-966-641-374-4

Мокін В. Б., Ящолт А. Р., Боцула М. П. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.59 M)      
  Ціна 32 грн. 98 коп.

Змiст

Перелік умовних скорочень6
Вступ7
Розділ 1 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЯКОСТІ ВОД11
1.1. Місце спостереження якості вод у системі моніторингу цієї якості11
1.2. Огляд функціонуючих інформаційних систем спостереження якості вод12
1.3. Аналіз відомих інформаційних технологій для проектування інформаційних систем обробки даних16
1.3.1. Технологія UML-моделей17
1.3.2. Технологія ER-моделей19
1.3.3. Структурні мови програмування20
1.3.4. Технологія автоматизованого створення систем управління базами даних21
1.4. Висновки та постановка задач дослідження31
Розділ 2 РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЯКОСТІ ВОД33
2.1. Уточнення основних задач33
2.2. Розробка типових моделей елементів узагальненої структури33
2.3. Розробка методу проектування систем з ітеративною деталізацією їх моделей38
2.4. Розробка методу автоматизованого проектування звітної частини інформаційної системи на основі секвенційного підходу49
2.4.1. Аналіз вихідних передумов та постановка задачі49
2.4.2. Аналіз підходів до розв’язання задачі49
2.4.3. Основні положення секвенціального опису інформаційних моделей інформаційних систем50
2.4.4. Операції над секвенціями інформаційних моделей інформаційних систем55
2.4.5. Програмна реалізація секвенцій моделей інформаційних систем та шляхи її автоматизації56
2.5. Висновки57
Розділ 3 РОЗРОБКА АЛГОРИТМІЧНИХ ОСНОВ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ59
3.1. Алгоритм розробки моделей класів вхідних та вихідних даних реальної системи на основі типових моделей59
3.2. Створення програмного забезпечення для автоматизації процесу проектування класів вхідних та вихідних даних системи на основі типових моделей64
3.2.1. Вибір програмного середовища64
3.2.2. Інтерфейс розробленого програмного забезпечення та алгоритм роботи з ним65
3.2.3. Рекомендації щодо роботи із розробленим програмним забезпеченням68
3.2.4. Застосування розробленого забезпечення на реальному прикладі69
3.3. Застосування розробленої технології проектування інформаційної системи для спостереження якості вод держекоінспекціями України71
3.4. Алгоритм застосування розробленої технології для проектування реальних систем89
3.5. Висновки90
РОЗДІЛ 4 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЯКОСТІ ВОД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ92
4.1. Проектування інформаційної системи екоінспекційного контролю стану вод та скидів усіх областей України, АР Крим, м. Київ та м. Севастополь92
4.2. Проектування інформаційної системи моніторингу поверхневих вод Вінницької області108
4.3. Проектування інформаційної системи підтримки прийняття рішень для управління водними ресурсами басейну річки Південний Буг109
4.4. Висновки111
Висновки113
ДОДАТОК А Основи уніфікованої мови моделювання (UML) структури складних інформаційних систем129
А.1. Основні поняття UML129
А.2. Моделі класів130
А.3. Програмні пакети для побудови UML-моделей та поняття CASE-засобів132
ДОДАТОК Б Основи ER-моделей134
ДОДАТОК В Основна термінологія137
ДОДАТОК Г Види спостережень суб'єктів контролю за довкіллям138
ДОДАТОК Д Основні поняття секвенційного апарату проектування технічних систем управління141
ДОДАТОК Е Приклади розроблених форм інформаційної системи моніторингу поверхневих вод145
ДОДАТОК Ж Приклади розроблених форм інформаційної системи підтримки прийняття рішень для управління водними ресурсами басейну річки Південний Буг154
ДОДАТОК И опис підсистеми «Вода та скиди» АСУ «ЕкоІнспектор»168
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету