«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії проаналізовано фізичні основи біомедичної оптики, та застосування її у біології та медицині для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. А також наведена розробка оптоелектронного комплексу для пульсодіагностики.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

Рiк видання 2010

Сторiнок 152

Бiблiографiчних посилань 75

УДК [535+681.7]:615.47

ББК 22.34:5 Ф 48

ISBN 978-966-641-383-6

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)      
  Ціна 24 грн. 42 коп.

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ І БІОМЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ8
1.1 Аналіз методів взаємодії оптичного випромінювання з біологічними тканинами8
1.2 Аналіз оптичних методів дослідження структур біологічних об'єктів16
1.3 Основні принципи створення та розвитку оптичних технологій для оксигемометрії24
1.4 Принципи оптичної оксигемометрії у системах екстракорпорального кровообігу26
1.5 Аналіз фотоплетизмографічного методу для дослідження біологічних об'єктів29
РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНІ І ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ32
2.1 Принципи побудови око-процесорних оксигемометричних систем32
2.2 Розробка фізичних і математичних моделей для аналізу взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами33
2.3 Методи фільтрації біомедичних сигналів50
2.4 Застосування методу KVP-перетворення при обробці біомедичної інформації55
2.5 Медичні аспекти обробки фотоплетизмограм при пульсодіагностиці57
2.6 Алгоритм формування зразкових шаблонів-масок фотоплетизмографічної інформації при пульсодіагностиці61
РОЗДІЛ 3 ОПТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НЕОДНОРІДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ67
3.1 Фізичні основи фотоплетизмографічних методів67
3.2 Системне оцінювання гемодинамічних показників за параметрами пульсової хвилі70
3.3 Аналіз фотоплетизмографічних методів та технологій73
3.4 Аналіз аналітичних і чисельних методів оцінювання розповсюдження світла в біологічних середовищах77
РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПУЛЬСОДІАГНОСТИКИ87
4.1 Розробка структурної схеми ОЕКП87
4.2 Рекомендації щодо розробки89
4.2.1 Вибір елементної бази89
4.3 Побудова алгоритму пульсової діагностики за допомогою ОЕКП95
4.3.1 Розробка схеми програми для персонального комп'ютера95
4.3.2 Розробка схеми програми мікроконтролера97
4.4 Програмно-алгоритмічна реалізація оптико-електронного способу діагностики периферійних судин у ХРС99
4.5 Особливості використання принципу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною під час діагностики уражень судин у хворих на системний червоний вовчак106
4.6 Методика та результати дослідження107
4.7 Оптико-електронний діагностичний комплекс аналізу мікроциркуляторних порушень при запальних процесах в щелепно-лицьовій ділянці110
4.8 Практична реалізація програмного-алгоритмічного забезпечення для обробки фотоплетизмографічних сигналів114
4.9 Кореляційний аналіз позитивних змін показників гемодинаміки та мікроциркуляції шляхом застосування фотоплетизмографічних технологій124
ЛІТЕРАТУРА135
Додаток А Довідник медичних термінів, що були використані в роботі144
Додаток Б Оптоелектронний комплекс для аналізу мікроциркуляції серцево-судинної системи145
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету