«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії висвітлюються принципи технічної реалізації, математичні моделі і результати експериментальних досліджень пристроїв порівняння зображень на біспін-приладах, які відрізняються підвищеною ефективністю (більшою точністю і чутливістю, меншими апаратурними витратами і споживаною потужністю, а при реалізації на арсеніді галія - ще і підвищеною швидкодією. Результати роботи можна використовувати для побудови функціональних вузлів паралельних оптоелектронних аналогових і цифрових процесорів, а також нейрокомп'ютерів.

Рiк видання 2010

Сторiнок 124

Бiблiографiчних посилань 99

УДК 004.031

ББК 32.973-04 К 24

ISBN 978-966-641-379-9

Колесницький О. К., Кожем’яко В. П. Пристрої порівняння зображень на біспін-приладах для оптоелектронних паралельних процесорів та нейрокомп’ютерів. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)      
  Ціна 19 грн. 69 коп.

Змiст

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЇ ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ І ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ8
1.1 Види оптоелектронних пристроїв для паралельного порівняння зображень і їх основні параметри8
1.2 Галузі обчислювальної техніки, де необхідні пристрої порівняння зображень11
1.2.1 Пристрої порівняння зображень в паралельних оптоелектронних аналогових і цифрових процесорах11
1.2.2 Пристрої порівняння зображень в кореляційних системах розпізнавання образів14
1.2.3 Пристрої для порівняння зображень в оптоелектронних реалізаціях штучних нейронних мереж18
1.3 Порівняльний аналіз відомих методів і пристроїв для порівняння зображень28
ВИСНОВКИ36
2. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ БІСПІН-ПРИЛАДІВ37
2.1 Математична модель комірки матриці для порівняння-віднімання зображень на основі біспін-приладів37
2.2 Математична модель комірки компаратора зображень на основі біспін-приладів51
2.3 Обґрунтування можливості використання міри схожості векторів, що обчислюється пристроєм порівняння-віднімання зображень, в нейронній мережі Кохонена56
ВИСНОВКИ60
3. ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЇВ ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ І СИСТЕМ НА ЇХ ОСНОВІ61
3.1 Основні параметри і режими роботи біспін-приладу61
3.2 Пристрій порівняння-віднімання зображень на фотодіодах і біспін-приладі68
3.2.1 Технічна реалізація і функціонування пристрою порівняння-віднімання зображень при використанні біспін-приладу у вентильному режимі68
3.2.2 Технічна реалізація і функціонування пристрою порівняння-віднімання зображень при використанні біспін-приладу у фотодіодному режимі71
3.3 Компаратор зображень на біспін-приладах73
3.4 Технологічні аспекти реалізації пристроїв порівняння зображень на біспін-приладах76
3.5 Критерій ефективності пристроїв порівняння зображень82
3.6 Принципи використання пристроїв порівняння зображень в системах розпізнавання образів88
ВИСНОВКИ96
4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БІСПІН-ПРИЛАДАХ97
4.1 Експериментальні дослідження комірки пристрою порівняння-віднімання зображень на біспін-приладі97
4.2 Експериментальні дослідження комірки компаратора зображень на біспін-приладах102
4.3 Порівняння ефективності відомих і запропонованих пристроїв порівняння зображень106
4.4 Оцінка адекватності математичних моделей пристроїв порівняння зображень на біспін-приладах110
ВИСНОВКИ112
ПІСЛЯМОВА113
ЛІТЕРАТУРА115
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету