«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії наведено нове вирішення актуальної задачі компенсації негативного впливу неоднорідності електричних мереж енергосистеми, що полягає у вдосконаленні математичних моделей та формуванні умов оптимальності режимів ЕЕС з врахуванням чутливості втрат активної потужності у вітках її схеми до збурень у вузлах.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам, які спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації втрат електроенергії в електричних мережах.

Рiк видання 2010

Сторiнок 120

Бiблiографiчних посилань 102

УДК 621. 311

ББК 31.279 Л 40

ISBN 978-966-641-390-4

Лежнюк П. Д., Лесько В. О. Оцінка чутливості втрат потужності в електричних мережах. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)      
  Ціна 19 грн. 13 коп.

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ6
ВСТУП7
1. ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ В НЕОДНОРІДНИХ ЕЕС ДЛЯ АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРИ НЕВЕЛИКИХ ЗБУРЕННЯХ10
1.1. Аналіз і оцінка чутливості до збурень в ЕЕС11
1.1.1. Основні впливні чинники під час аналізу чутливості режимів ЕЕС11
1.1.2. Аналіз критеріїв функціонування ЕЕС і їх зв’язок з чутливістю12
1.1.3. Методи аналізу і оцінки чутливості до зовнішніх збурень в ЕЕС16
1.2. Умови керованості та спостережності при компенсації збурень в ЕЕС18
1.2.1. Вимірювання та спостереження як необхідна складова частина керування18
1.2.2. Аналіз та класифікація збурень в ЕЕС20
1.2.3. Умови спостережності та чутливості неоднорідних ЕЕС при збуреннях21
1.2.4. Цілі дослідження чутливості та неоднорідної структури ЕЕС22
1.2.5. Підходів щодо дослідження спостережності та чутливості в неоднорідностей ЕЕС з врахуванням похибки телеметрії23
1.2.5.1. Вплив похибки телеметрії на результати розрахунків в ЕЕС23
1.2.5.2. Спостережність та чутливість в неоднорідних ЕЕС з врахуванням похибки телеметрії25
1.2.5.3. Дослідження та спостережність режимів ЕЕС на основі виявлення їх структурної неоднорідності27
1.3. Натурно-імітаційне моделювання в оптимальному керуванні режимами неоднорідних електричних мереж28
1.3.1. Вплив неоднорідності на процес розрахунку оптимальних режимів ЕЕС28
1.3.2. Натурно-імітаційне моделювання при керуванні нормальними режимами в неоднорідних ЕЕС з врахуванням чутливості30
2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ І АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЕС ДО ЗБУРЕНЬ33
2.1. Математичне моделювання потокорозподілу в ЕЕС з врахуванням чутливості як задача оптимального керування34
2.2. Вплив розрахункових умов на чутливість втрат потужності в ЕЕС38
2.3. Математична модель оцінювання чутливості втрат у вузлах та вітках схеми ЕЕС44
2.3.1. Виділення втрат потужності від перетоків у вузлах та вітках на основі формування матриці коефіцієнтів44
2.3.2. Визначення матриці коефіцієнтів чутливості втрат потужності47
2.3.3. Коефіцієнти чутливості втрат потужності у вітках до напруги у вузлах ЕЕС49
2.3.4. Визначення матриці коефіцієнтів чутливості втрат потужності до похибки телевимірювань у вузлі ЕЕС51
2.4. Висновки52
3. НАТУРНО–ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА АЛГОРИТМИ АНАЛІЗУ ЧУТЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ ЕЕС53
3.1. Натуро–імітаційне моделювання та аналіз чутливості в оптимальному керуванні ЕЕС53
3.1.1. Організація процесу використання ОІКК54
3.1.2. Організація моделюючих процесів57
3.1.3. Керування процесом випробування ОІКК60
3.1.4. Алгоритм керування транзитними перетіканнями з врахуванням чутливості та з використанням натуро–імітаційної моделі у середовищі TRACE MODE63
3.2. Алгоритм визначення та аналізу втрат електроенергії в ЕЕС із врахуванням чутливості засобами АСКОЕ66
3.3. Алгоритми практичної реалізації методів оцінки та аналізу чутливості втрат потужності у вітках схеми при невеликих збуреннях у вузлах ЕЕС70
3.3.1. Алгоритм визначення чутливості втрат потужності у вітках від потужностей у заданих вузлах70
3.3.2. Алгоритм визначення чутливості параметрів режиму ЕЕС до збурень у вузлах схеми72
3.3.3. Алгоритм визначення чутливості втрат до похибки телевимірювань у вузлі мережі ЕЕС75
3.3.4. Практична компенсація збурень в нормальних режимах ЕЕС з врахуванням чутливості78
3.4. Оцінка якості функціонування системи компенсації впливу збурень у вузлах на втрати потужності81
3.5. Висновки86
4. ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ ОПТИМІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВПЛИВУ ЗБУРЕНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ87
4.1. Чутливість втрат потужності у вітках електричної мережі 110-750 кВ до збурень87
4.1.1. Чутливість сумарних втрат в електричних мережах до збурень у вузлах схеми88
4.1.2. Чутливість втрат у вітках електричної мережі до збурень у вузлах схеми91
4.1.3. Визначення чутливості втрат до похибки телевимірювань у вузлі електричної мережі94
4.2. Оцінювання чутливості втрат потужності в неоднорідних електричних мережах до збурень у їх вузлах95
4.2.1. Залежність чутливості втрат потужності від збурень у вузлах95
4.2.2. Компенсація втрат потужності в електричних мережах, викликаних збуреннями у вузлах99
4.3. Висновки108
ПІДСУМКИ109
ЛІТЕРАТУРА111
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету