«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто теорію і практику розробки аналого-цифрових пристроїв, перетворювачів та вимірювально-інформаційних систем, що самокоригуються. Наведено методологію проектування вхідних пристроїв, дискретизаторів, квантувачів АЦП. Запропоновано метрологічні оцінки статичних та динамічних похибок систем з самокорекцією.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових пристроїв та систем вимірювання і обробки низькочастотних сигналів.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2005

Сторiнок 167

Бiблiографiчних посилань 114

УДК 621.325;621.335 К84

ISBN 966-641-126-1

Крупельницький Л. В., Азаров О. Д. Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювання і обробляння низькочастотних сигналів. Монографія
   

Змiст

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП7
1. АНАЛІЗ ГАЛУЗЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКО- ТОЧНИХ СИСТЕМНИХ АЦП10
1.1. Аналіз тенденцій розвитку високоточних АЦП і визначення системних вимог до них10
1.2. Огляд структурних і схемотехнічних вирішень основних типів АЦП із корегуванням похибок16
1.3. Методи збільшення точності й швидкодії в АЦП на основі надлишкових позиційних систем чис-лення25
2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ АНАЛОГО- ВИХ ПРИСТРОЇВ І МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕ- РИСТИК АЦП, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ34
2.1. Аналогові пристрої в узагальненій структурній схемі АЦП системного застосування, який самокоригується34
2.2. Визначення взаємозв'язків між критеріями ефек-тивності й метрологічними характеристиками АЦП37
2.3. Аналіз статичних і спектральних моделей і похибок вхідного пристрою41
2.4. Аналіз динамічних похибок дискретизатора51
2.5. Аналіз статичних і динамічних похибок кван-тувача60
2.6. Систематизація характеристик і параметрів аналогових пристроїв АЦП, що самокоригуються71
3. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВХІДНИХ ПРИСТ- РОЇВ, ДИСКРЕТИЗАТОРІВ І КВАНТУВАЧІВ САЦП76
3.1. Особливості схемотехнічної реалізації вимірю-вальних підсилювачів для САЦП76
3.2. Коригування нелінійності статичної передатної характеристики вимірювального підсилювача82
3.3. Схемотехніка термостатованих джерел опорної напруги87
3.4. Вибір активних фільтрів низьких частот для вхідних пристроїв САЦП93
3.5. Синтез структур підсилювачів вибирання-збері-гання для пристроїв дискретизації САЦП99
3.6. Розробка прецизійних аналогових комутаторів116
3.7. Дослідження шляхів зменшення статичних похи бок пристрою квантування120
3.8. Збільшення швидкодії пристрою квантування130
4. РЕАЛІЗАЦІЯ САЦП І ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ138
4.1. Мікропроцесорний вимірювальний АЦП, що самокалібрується138
4.2. Високолінійний швидкодіючий АЦП для систем цифрового обробляння сигналів142
4.3. Вимірювальна система атестації тензоелементів147
4.4. Аналізатор параметрів звукових трактів на базі АЦП, що самокалібруються, і ЦАП з'єднаних з ПЕОМ152
ЛІТЕРАТУРА158
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету