«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В могографії здійснено аналіз соціально-економічної ефективності корпоративного управління. узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти данної категорії. на прикладі підприємств молочної промисловості досліджено спектр основних проблем процесу корпоратизації за сучасних умов поглиблення ринкових відносин на постприватизаційному етапі функціонування відчизняних підприємств. Обгрунтовано концептуальні положення, критерії, завдання, шляхи та заходи зростання ефективності корпоративного управління в Україні.

Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2005

Сторiнок 176

Бiблiографiчних посилань 164

УДК 65.012.32:658.114.3 М80

ISBN 966-641-153-9

Мороз О. В., Карачина Н. П. Соціально-економічні аспекти ефективності корпративного управління. Монографія
   

Змiст

Вступ5
1. Науково-теоретичні основи формування корпоратив ного управління та оцінки його ефективності8
1.1. Концептуалізація категоріального апарата щодо ефективності корпоративного управління8
1.2. Особливості та принципи формування сучасного корпоративного сектора економіки України24
1.3. Методичні аспекти визначення ефективності корпоративного управління53
2. Корпоративне управління в молочній промисловості: стан, ефективність і перспективи розвитку72
2.1. Об'єкт дослідження та нинішній стан корпоратив ного сектора молочної промисловості72
2.2. Розроблення методики оцінки соціально- економічної ефективності корпоративного управління підприємствами83
2.3. Оцінка соціально-економічної ефективності корпоративного управління підприємств молочної промисловості Вінниччини92
2.4. Моделювання інтегрального показника оцінки соціально-економічної ефективності корпоративного управління105
3. Напрями підвищення ефективності корпоративного управління112
3.1. Підвищення ефективності функціонування корпорації з використанням потенціалу системно-синергетичного підходу112
3.2. Удосконалення організації корпоративних відносин та шляхи забезпечення балансу інтересів учасників корпоративного управління125
3.3. Вдосконалення дивідендної політики як складової корпоративного управління140
Висновки149
Література155
Додаток А Матриця даних для розрахунку показників167
Додаток Б Матриця вихідних даних для розрахунку інте грального показника168
Додаток В Перетворення показників в індексну форму172
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету