«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографія присвячена проблемі контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж, розробці єдиної методології створення інформаційно-вимірювальних систем для контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж зі спільнока-нальною сигналізацією №7 з підвищеною надійністю, що задана надто високими вимогами до надійності мережі спільноканальної сигналізації №7.

Книга розрахована на вчених в галузі телекомунікацій, аспі-рантів, студентів і фахівців різного рівня підготовки.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2006

Сторiнок 162

Бiблiографiчних посилань 127

УДК 681.5.017:621.395 М 54

ISBN 966-641-199-7

Квєтний Р. Н., Лисогор В. Г., Посвятенко В. П., Скидан О. Ю., Скидан Ю. А., Капіцький Я. І. Методологія побудови систем контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж. Монографія
   

Змiст

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ОБ'ЄКТ КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ8
1.1. Загальна класифікація цифрових телекомунікаційних мереж8
1.2. Огляд систем сигналізації11
1.2.1. Внутрішньоканальна сигналізація12
1.2.2. Спільноканальні сигналізації13
1.2.3. Спільноканальна сигналізація №717
1.3. Телекомунікаційна мережа зі спільноканальною сигналізацією №7 як об’єкт контролю18
1.3.1. Системне і експлуатаційне вимірювальне обладнання цифрових телекомунікаційних мереж21
1.3.2. Відомі засоби вимірювання та контролю цифрових телекомунікаційних мереж зі спільноканальною сигналізацією №722
1.4. Особливості вимірювання параметрів цифрових телекомунікаційних мереж23
1.5. Загальна характеристика відомих систем моніторингу з огляду умов моніторингу мережі ВАТ "Укртелеком"24
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ31
2.1. Математична модель якості телекомунікаційної мережі32
2.2. Математична модель затримок сигналів у ланці сигналізації36
2.3. Методика розрахунку ефективного навантаження на ланці сигналізації43
2.4. Методика розрахунку затримок сигналів у ланці сигналізації44
2.5. Математична модель часових затримок сигналів для телекомунікаційної мережі47
2.6. Модель затримок сигналів для вільної телекомунікаційної мережі49
2.7. Модель затримок сигналів для реальної телекомунікаційної мережі51
2.8. Методика розрахунку часових затримок сигналів в телекомунікаційній мережі56
РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНО-АЛГОРИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ58
3.1. Концепція побудови інформаційно-вимірювальних систем58
3.2. Структурна схема системи контролю60
3.3. Алгоритми контролю основних параметрів цифрових телекомунікаційних мереж62
3.4. Моделі похибок та оцінка достовірності контролю64
4
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ71
4.1. Особливості вимог до надійності систем контролю із урахуванням властивостей мережі спільноканальної сигналізації №771
4.1.1. Загальні положення71
4.1.2. Обґрунтування основного показника надійності73
4.1.3. Вимоги до надійності систем контролю за критерієм ефективності функціонування складної системи76
4.2. Аналіз і оптимізація надійності систем контролю за раптовими відмовами78
4.2.1. Аналіз надійності систем контролю як складної ієрархічної системи78
4.2.2. Оптимізація систем контролю за критерієм надійності87
4.2.3. Розрахунок, аналіз і оптимізація показників надійності систем контролю за раптовими відмовами101
4.3. Надійність обчислювальної компоненти систем108
4.3.1. Методи оцінки показників надійності програмного забезпечення108
4.3.2. Аналіз надійності програмного забезпечення систем контролю116
4.4. Метрологічна надійність систем контролю124
4.5. Узагальнення показників надійності систем контролю132
РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЦИФРОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІВП "ІННОВІНН"136
5.1. Технічні вимоги до системи136
5.2. Структура та функціональні особливості первинного перетворювача системи136
5.3. Модель обробки даних первинного цифрового потоку та визначення часу подій в системі моніторингу140
5.4. Керування навантаженням у мережі зі спільноканальною сигналізацією141
5.5. Загальна архітектура системи144
5.6. Структурна схема системи145
5.7. Структура програмного забезпечення147
5.8. Впровадження системи на мережі ВАТ "Укртелеком"151
ЛІТЕРАТУРА154
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету