«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії детально розглянуто принципи підвищення точності АЦП із перерозподілом розряду та на базі генераторів експоненційних струмів, побудованих на неточних елементах, шляхом використання спеціальної процедури самокалібрування із уведенням вагової надлишковості. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні реалізації окремих аналогових вузлів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем і приладів, а також систем цифрового реєстрування і обробляння аналогових сигналів.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2005

Сторiнок 235

Бiблiографiчних посилань 186

УДК 681.335 З38

ISBN 966-641-141-5

Захарченко С. М., Азаров О. Д., Харьков О. М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення. Монографія
   

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
1. ОГЛЯД СУЧАСНОГО РІВНЯ ТЕХНІКИ АЦП ІЗ НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ9
1.1 Огляд принципів побудови АЦП із накопиченням заряду9
1.2 Аналіз сучасних методів підвищення точності АЦП із накопиченням заряду22
1.3 Аналіз шляхів підвищення точності АЦП із накопиченням заряду за рахунок уведення вагової надлишковості39
2. МЕТОДИ ПОБУДОВИ АЦП ПОРОЗРЯДНОГО ВРІВНОВА-ЖЕННЯ НА БАЗІ ГЕНЕРАТОРІВ ЕКСПОНЕНЦІЙНИХ СТРУМІВ51
2.1 Математична модель аналого-цифрового перетворення АЦП із ГЕС51
2.2 Аналіз статичних похибок АЦП із ГЕС59
2.3 Структурні методи підвищення точності АЦП із ГЕС76
3 МЕТОДИ ПОБУДОВИ АЦП ІЗ ПЕРЕРОЗПОДІЛОМ ЗАРЯДУ84
3.1 Математична модель АЦП із перерозподілом заряду на ба зі ЦАП вагового типу84
3.2 Аналіз принципів роботи АЦП із перерозподілом заряду на базі ЦАП драбинкового та комбінованого типу96
3 .3 Аналіз похибок АЦП із перерозподілом заряду106
3.4 Динамічні характеристики АЦП із перерозподілом заряду115
4 ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ АЦП ПОРОЗРЯДНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ З НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВАГОВОЇ НАДЛИШКОВОСТІ125
4.1 Методи самокалібрування АЦП із перерозподілом заряду за стратегією "знизу-догори"125
4.2 Методи самокалібрування АЦП із перерозподілом заряду за стратегією "згори- донизу"133
4.3 Методики дослідження методичних похибок самокалібру- вання АЦП із накопиченням заряду139
4.4 Методичні похибки самокалібрування АЦП із накопичен-ням заряду148
5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОКОТОЧ-НИХ САМОКАЛІБРОВАНИХ АЦП ІЗ НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ НА ОСНОВІ НПСЧ163
5.1 Структури та алгоритми функціонування високоточних АЦП із перерозподілом заряду163
5.2. Структури та алгоритми функціонування високоточних АЦП із ГЕС173
5.3. Комутуючі елементи самокаліброваних АЦП із накопиченням заряду183
5.4. Проектування схем порівняння для АЦП із накопиченням заряду194
5.5. Проектування генераторів експоненційних струмів203
ЛІТЕРАТУРА223
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету