«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії здійснено аналіз особливостей перевентивного антикризового управління підприемством. на прикладі підприемств м''ясопереробної промисловості досліджено спектр основних проблем процесу антикризового управління на сучасному етапі функціонування вітчизняних підприемств. обгрунтовано концептуальні положення, завдання, шляхита заходи підвищення ефективності превентивного антикризового управління підприемством в Україні.

Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2006

Сторiнок 137

Бiблiографiчних посилань 149

УДК 65.012.32:658.012.32 М80

ISBN 966-641-197-0

Мороз О. В., Шварц І. В. Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством. Монографія
   

Змiст

ВСТУП5
1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ8
1.1. Концептуалізація категоріального апарату щодо антикризового управління8
1.2. Правові засади, принципи та особливості антикризового управління в Україні 20
1.3. Основні напрямки і механізми антикризового управління підприємством 30
2. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У М'ЯСНІЙ ПРОМИСЛОВОСТ45
2.1. Об'єкт дослідження та нинішній стан підприємств м'ясної промисловості 45
2.2. Розроблення методики оцінювання антикризової стійкості підприємства та її апробація 58
2.3. Інституціональний аналіз ефективності функціонування підприємств м'ясної промисловості75
3.НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 84
3.1. Моделювання та оптимізація антикризової функціональності підприємств на основі інституціонального підходу 84
3.2. Методичні аспекти удосконалення підходу до формування організаційної структури підприємства 101
3.3. Розроблення атласу антикризового управління підприємством як засобу превентивного антикризового управління107
ВИСНОВКИ116
ЛІТЕРАТУРА119
Додаток А. Основні фактори, що спричиняють кризовий характер розвитку підприємства128
Додаток Б. Критичні показники можливого банкрутства підприємства129
Додаток В. Метод А-рахунку Аргенті130
Додаток Д. Переведення фінансових показників у індексну форму131
Додаток Е. Матриця балів оцінки інститутів експертами132
Додаток Ж. Показники порівняльної важливості інститутів підприємства м'ясної промисловості забезпеченості для інститутів133
Додаток К. Забезпеченість ресурсами та значимість факторів 134
Додаток Л. Експертна оцінка факторів рівня організації управління135
Додаток М. Оцінка ефективності інститутів для підприємства136
Додаток Н. Математична модель інституціональної системи підприємства137
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету