«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії проаналізовано основні типи оптико-електронних біомедичних систем, що використовуються у біології та медицині та можуть застосовуватися для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. Приведені новітні розробки оптоелектронних систем для застосування в біомедичній практиці при контролі стану ССС.

Монографія розрахована на науковців , аспірантів , студентів спеціальностей “Лазерна та оптоелектронна техніка ”, “Біотехнічні та медичні апарати та системи ”.

Рiк видання 2007

Сторiнок 254

Бiблiографiчних посилань 246

УДК 621.528 П 12

ISBN 978-966-641-211-2

Павлов С. В., Кожем’яко В. П., Петрук В. Г., Колісник П. Ф. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи. Монографія
Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)      

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ7
ВСТУП8
1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕЄСТРАЦІЇ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ12
1.1. Опис фотоплетизмографічного методу12
1.2. Аналіз методу фотоплетизмографії як напрямку спостереження БО15
1.3. Специфіка біомедичних об ’єктів вимірювань як світлорозсіювальних середовищ17
1.4. Аналіз стану інформаційно -вимірювальних засобів для визначення характеристик світлорозсіювальних середовищ22
1.5. Аналіз оптико -електронних інформаційно - вимірювальних систем для контролю гемодинамічних показників25
1.6. Вимоги до розробки оптичних методів створення систем для оцінки кровонаповнення та вимірювань оптичних характеристик біотканин34
2. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З БІОЛОГІЧНИМИ НЕОДНОРІДНИМИ ТА КВАЗІОДНОРІДНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ38
2.1. Аналіз сучасних методів , покладених в основу побудови оптичних вимірювальних систем38
2.2. Аналіз методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами для аналізу кровонаповнення40
2.3. Порівняльний аналіз теоретичних методів розв ’язання рівняння переносу випромінювання43
2.4. Розповсюдження світла в багатошарових тканинах46
2.4.1. Технологічна модель Monte Carlo46
2.4.2. Метод Kubelka-Munk51
2.5. Аналіз експериментальних методів вимірювання оптичних характеристик неоднорідних біологічних об ’єктів54
3. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА КОНТРОЛЬНО - ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ НЕОДНОРІДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ58
3.1. Сучасний стан оптичних методів і засобів вимірювань світлорозсіювальних біологічних середовищ59
3.2. Розробка та аналіз математичної моделі біотканини як об ’єкта вимірювань62
3.3. Проблеми і концептуальні напрямки автоматизації вимірювань оптичних параметрів неоднорідних біологічних об ’єктів68
3.4. Аналіз концепції інтелектуалізації оптичних контрольно - вимірювальних засобів73
3.5. Аналіз рівняння переносу випромінювання та сучасних прямих і непрямих методів його розв ’язання78
3.6. Теоретичні (непрямі ) методи розв ’язання РПВ81
3.7. Експериментальні (прямі ) методи вимірювання оптичних параметрів неоднорідних середовищ86
3.8. Алгоритм і структура вимірювального експерименту неоднорідних та квазіоднорідних біологічних середовищ91
4. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИКО - ЕЛЕКТРОННОГО ОКО -ПРОЦЕСОРНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ОЦІНКИ БІОМЕДИЧНИХ ДАНИХ98
4.1. Принципи реалізації оптико -електронного комплексу око -процесорного типу98
4.2. Практична реалізація оптико -електронного комплексу око -процесорного типу100
4.3. Принципи створення оптико -електронних око - процесорних структур на нано - та оптоелектроній елементній базі111
4.3.1.Основні критерії вибору елементної бази для оптоелектронних процесорів111
4.3.2. Особливості застосування оптичної елементної бази114
4.3.3. Елементна база для побудови нано -око -процесора114
4.3.4. Реалізація наноструктур на рівні оптичної компонентної розробки115
4.3.5. Вимоги до оптичних перетворювачів світлового потоку117
4.4. Особливості розробки структурних і функціональних схем інтерактивних спектрофотометричних вимірювальних систем119
5. МОДЕЛЮВАННЯ В ОПТИКО -ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ БІОСИГНАЛІВ124
5.1. Методи обробки фотоплетизмографічних даних із застосуванням алгоритмів фільтрації124
5.2. Використання математичного апарату нечітких логік для обробки діагностичної інформації132
5.3. Паралельний метод класифікації біоелектричних сигналів за принципом різницевих зрізів138
6. АНАЛІЗ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КВС ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІОТКАНИН151
6.1. Аналіз метрологічних характеристик вимірювального каналу розробленої КВС151
6.2. Похибки первинного перетворювача вимірювання і контролю світлорозсіювальних характеристик неоднорідних середовищ153
6.2.1. Методичні похибки вимірювання154
6.2.2. Похибка встановлення об ’єкта вимірювання155
6.2.3. Аналіз інструментальних похибок157
6.2.4. Статична характеристика пересувного оптичного зонда160
6.3. Оцінювання вірогідності вимірювального контролю інтегрального коефіцієнта відбивання випромінювання біотканинами165
6.4. Кореляційний аналіз позитивних змін показників гемодинаміки та мікроциркуляції шляхом застосування фотоплетизмографічних технологій169
7. ВИКОРИСТАННЯ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ178
7.1. Оптико-електронні методи діагностики різних видів уражень хребетно-рухомих сегментів . Фізіологія уражень ХРС178
7.2.Аналіз наявних інструментальних методів діагностики вертебральних захворювань180
7.3. Критеріальна оцінка ефективності запропонованого нового фотоплетизмографічного методу186
7.4. Практична реалізація оптико -електронного комплексу контролю стану мікроциркуляції у ХРС187
7.5. Побудова оптико -електронних інформаційних систем аналізу фотоплетизмограм на основі сигма -дельта - перетворювачів191
7.5.1. Вимоги до побудови оптичних сенсорів191
7.5.2. Конструкція випромінювачів191
7.5.3. Методи реалізації фотоплетизмографічного вимірювального перетворювача193
7.6. Програмно -алгоритмічна реалізація оптико -електронного способу діагностики периферійних судин197
7.7. Особливості використання принципу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною під час діагностики уражень судин у хворих на системний червоний вовчак204
7.8. Оптико -електронний діагностичний комплекс аналізу мікроциркуляторних порушень в запальних процесах щелепно -лицьової ділянки210
7.9. Практична реалізація програмного -алгоритмічного забезпечення для оброблення фотоплетизмографічних сигналів215
Література224
Додаток А . Довідник медичних термінів , що були використані в роботі246
Додаток Б . Оптоелектронний комплекс для аналізу мікроциркуляції серцево -судинної системи247
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету