«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

В монографії здійснено аналіз фінансової діагностики в системі антикризового управління. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти цієї категорії. На прикладі підприємств харчової промисловості Вінниччини обгрунтовано та розроблено багатофакторну модель діагностики фінансового стану підприємства. Обгрунтовано систему антикризового управління на підприємствах на постійній основі, проведено узагальнення та оцінювання сучасних превентивних та реактивних інструментів такого управління.

Для науковців, спеціалістів, народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

Видавництво Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця

Рiк видання 2006

Сторiнок 167

Бiблiографiчних посилань 168

УДК 658.15 М80

ISBN 966-641-189-Х

Мороз О. В., Сметанюк О. А. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах. Монографія
   

Змiст

Вступ5
1. Теоретичні засади фінансової діагностики у системі антикризового управління на підприємствах8
1.1. Сутність та проблематика антикризового менеджменту8
1.2. Діагностика як елемент антикризового управління25
1.3. Зміст та функції фінансової діагностики 37
2. Методологія діагностики фінансового стану підприємства48
2.1. Аналіз існуючих підходів і методів фінансової діагностики48
2.2. Показники фінансового стану як індикатори кризи в діяльності підприємства69
2.3. Модель діагностики фінансового стану підприємства78
2.3.1. Домінантні фактори та параметри багатофакторної функції діагностики фінансового стану підприємства81
2.3.2. Оцінка якості багатофакторної функції діагностики фінансового стану підприємства87
2.3.3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей89
3. Функціональні елементи реалізації фінансової діагностики96
3.1. Формування антикризової програми підприємства на основі діагностики його фінансового стану96
3.1.1. Інструменти антисипативного антикризового управління98
3.1.2. Механізми реактивного антикризового управління102
3.2. Оптимізація прийняття антикризових рішень на підставі інтеграції фінансової діагностики та життєвого циклу підприємства108
3.3. Реалізація модельного інструментарію діагностики фінансового стану підприємств харчової галузі119
Висновки126
Список літератури131
Додаток А. Анкета для первинного відбору показників моделі діагностики фінансового стану підприємств143
Додаток Б. Матриця вихідних даних побудови моделі діагностики фінансового стану підприємств харчової галузі147
Додаток В. Матриця вихідних даних для розрахунку інтегрального показника фінансового стану154
Додаток Г. Матриця розрахунку похибки класифікації161
Додаток Д. Матриця розрахунку ланцюгових та одиничних оцінок фінансових показників досліджуваних підприємств162
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету