«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

У монографії розглянуто основи теорії порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення. Описано принцип комплексного вирішення проблеми підвищення як точності, так і швидкодії аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на низькоточній елементній базі.

Книгу розраховано на науковців, асшрантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й оброблення аналогових сигналів.

Рiк видання 2004

Сторiнок 260

Бiблiографiчних посилань 260

УДК 681.325; 681.335

ISBN 966-641-086-9

Азаров О. Д. Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення. Монографія
   

Змiст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ5
ВСТУП6
1 ОГЛЯД СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ СИСТЕМНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ9
1.1 Функціонально-архітектурні рішення системних перетворювачів інформації. Галузі застосування9
1.2 Аналіз сучасних принципів підвищення точності та швидкодії аналого-цифрових перетворювачів високої роздільної здатності16
1.3 Аналіз особливостей застосування надлишкових позиційних систем числення в перетворювачах інформації28
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОРОЗРЯДНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ НПСЧ37
2.1 Способи підвищення точності АЦП, побудованих на неточній елементній базі37
2.2 Методика дослідження статичних і динамічних похибок самокаліброваних АЦП шляхом імітаційного моделювання54
2.3 Методика складання математичних моделей похибок установлення при прискореному аналого-цифровому перетворенні64
3 ПРИСКОРЕНЕ ПОРОЗРЯДНЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ НПСЧ84
3.1 Прискорене форсоване порозрядне врівноваження на основі НПСЧ (1, Т) і НПСЧ (0, 1)84
3.2 Математичні моделі похибок установлення при форсованій компенсації динамічних похибок І роду99
3.3 Розробка математичної моделі похибки установлення при прискореному форсованому врівноваженні на основі НПСЧ (0,1)113
4 ПРИСКОРЕНЕ ПОРОЗРЯДНЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗА УМОВ ДІЇ ДОДАТКОВИХ ЧИННИКІВ132
4.1 Похибки установлення за умов багатократного прискореного порозрядного врівноваження132
4.2 Прискорене перетворення при коливальному встановленні компенсуючого сигналу145
4.3 Прискорене врівноваження за умови змінення рівня вхідного сигналу161
5 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОКОТОЧНИХ ШВИДКОДІЮЧИХ СИСТЕМ ЦИФРОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ Й ОБРОБКИ АНАЛОГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ184
5.1 Розробка методики ефективного вибору НПСЧ для підвищення точності і швидкодії АЦП системного застосування184
5.2 Рекомендації щодо проектування систем цифрового реєстрування й оброблення аналогових сигналів198
5.3 Схемотехнічне проектування і розроблення аналогових вузлів самокаліброваних АЦП у вигляді інтегральних мікросхем217
ЛІТЕРАТУРА236
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету