«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографія містить елементи теорії побудови пристроїв вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин.

Монографія розрахована на спеціалістів в галузі вимірювальної техніки, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рiк видання 2004

Сторiнок 154

УДК 621.3:658.562

ISBN 966-641-087-7

Поджаренко В. О., Кулаков П. І., Кучерук В. Ю., Войтович О. П., Поджаренко А. В. Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом. Монографія
   

Змiст

Вступ5
1. Огляд існуючих пристроїв вимірювання і контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом7
1.1. Особливості роторних систем з безконтактним підвісом та їх порівняльна характеристика7
1.2. Класифікація пристроїв вимірювання і контролю характеристик роторних систем12
2. Дослідження математичної моделі газомагнітного підвісу конічного ротора20
2.1. Математична модель газомагнітного підвісу конічного ротора20
2.2. Стійкість газомагнітного підвісу конічної роторної системи31
2.3. Математична модель конічної роторної системи в газомагнітному підвісі33
2.4. Коливання конічного ротора в газомагнітному підвісі44
2.5. Основні характеристики конічної роторної системи у газомагнітному підвісі51
3. Тахометричні перетворювачі для контролю газомагнітного підвісу роторної системи52
3.1. Тахометричні перетворювачі та їх математичні моделі52
3.1.1. Математична модель фотоприймача на основі пари фотодіод-операційний підсилювач52
3.1.2. Тахометричний перетворювач зі зменшенням похибки, що обумовлена частотними властивостями фотоприймача57
3.1.3. Синтез форми прорізі модулятора для отримання низькочастотного вихідного сигналу тахометричних перетворювачів66
3.1.4. Тахометричний перетворювач з низькочастотним вихідним сигналом69
3.1.5. Тахометричний перетворювач з низькочастотним вихідним сигналом та зменшенням похибки, що обумовлена частотними властивостями фотоприймача73
3.2. Структурна схема пристрою контролю та алгоритмів обробки вихідного сигналу тахометричних перетворювачів для визначення характеристик, що контролюються80
3.2.1. Структурна схема пристрою контролю характеристик роторної системи з газомагнітним підвісом80
3.2.2. Частотний перетворювач вихідного сигналу тахометричного перетворювача з можливістю зміни роздільної здатності85
3.2.3. Частотний перетворювач вихідного сигналу тахометричний перетворювача з нормованою похибкою вимірювання90
3.2.4. Алгоритм обробки вихідного сигналу тахометричного перетворювача для визначення моменту інерції об'єкта контролю за амплітудою крутильних коливань95
4. Метрологічні характеристики та вірогідність контролю98
4.1. Метрологічні характеристики засобу контролю кутової швидкості та моменту інерції98
4.1.1. Моделювання похибки первинного перетворення «кут повороту-напруга», що обумовлена частотними властивостями фотоприймачів98
4.1.2. Похибка визначення кутового положення вала об'єкта контролю104
4.1.3. Аналіз похибок вимірювання кутової швидкості шляхом диференціювання вихідного сигналу тахометричного перетворювача та її мінімізація106
4.1.4. Похибка вимірювання моменту інерції об'єкта контролю114
4.1.5. Аналіз складових похибки вимірювання кутової швидкості за допомогою частотного перетворювача вихідного сигналу тахометричного перетворювача та її мінімізація116
4.2. Статичні метрологічні характеристики на основі розкладу в рядТейлора121
4.2.1. Загальний підхід121
4.2.2. Оцінка метрологічних характеристик вимірювального перетворення кутової швидкості124
4.3. Розрахунок вірогідності контролю кутової швидкості та моменту інерції129
4.3.1. Розрахунок вірогідності контролю кутової швидкості129
4.3.2. Розрахунок вірогідності контролю моменту інерції133
5. Експериментальні дослідження синхронної гістерезисної електромашини з газомагнітним підвісом конічного ротора136
5.1. Дослідження швидкісних діаграм об'єкта контролю136
5.2. Дослідження механічних характеристик об' єкта контролю140
5.3. Експериментальне дослідження похибок вимірювання кутової швидкості та моменту інерції142
Література145
 
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету