«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Петрук В. А.

В посібнику розглянуто достатню кількість рівнянь математичної фізики; теоретичні положення про класифікацію диференціальних рівнянь з переліком класу задач, в яких вони використовуються і програмним варіантом їх розв’язування в системі Maple; методи розв’язування рівнянь. Істотною особливістю даного посібника є розгляд спеціальних функцій математичної фізики.

До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто по 30 варіантів завдань для самостійної роботи, що дозволяє використовувати посібник для практичних занять.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

УДК 517.958 (075):004.855.5       ББК 22.1я73 П31       ISBN 978-966-641-473-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 15 грн. 42 коп.

В монографії розглянуто теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної компетентності як основи професійної компетентності майбутніх фахівців технічного спрямування засобами інтерактивних технологій. Розроблено модель формування фахової компетентності в майбутніх випускників технічних ВНЗ у процесі двоступеневого навчання. Наведено авторську методику інтерактивних технологій формування базового рівня професійної компетентності в процесі навчання вищої математики.

УДК 378.147       ББК 74.58 П31       ISBN 978-966-641-419-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.49 M)  

  Ціна 40 грн. 86 коп.

В монографії досліджуються теоретико-методичні основи формування професійно значущіх якостей майбутніх фахівців технічного профілю у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін. презентовано ноуково-методичну систему формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців технічного профілю на основі використання нетрадиційних методів навчання фундаментальним, зокрема математичним дисциплінам.

Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів ВНЗ.

УДК 378.147 П31       ISBN 966-641-204-7

Змiст


Монографія присвячена дослідженню впливу ігрових форм навчання на процес формування умінь самостійної роботи студентів ВТНЗ. У роботі визначено та обґрунтовано педагогічні умови ефективного впливу активних методів навчання на формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів; розроблено, теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено систему формування цих умінь.

Для магістрів і аспірантів, що вивчають педагогіку та психологію вищої освіти та методику викладання фундаментальних дисциплін, викладачів та наукових співробітників.

УДК 378.147       ISBN 966-641-094-Х

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.