«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Мокін В. Б.

У монографії розглянуто інформаційні технології підвищення швидкості та комплексності автоматизованої обробки параметрів шарів геоінформаційних систем з геометричними мережами, на які впливають інші елементи систем.

Робота розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі інформаційних технологій, екології та транспорту.

УДК 004.9 +656+504.06       ББК 32.97 : 22.16+26.22 М74       ISBN 978-966-641-578-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна 42 грн. 30 коп.

В монографії представлена технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі моніторингу поверхневих вод та м моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні.

Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

УДК 004.65+519.6       ББК 32.97 : 22.16+26.22 М74       ISBN 978-966-641-394-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 23 грн. 91 коп.

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з урахуванням зосереджених, так і розподілених параметрів, але за умови, що ці параметри в часі не змінюються.

Посібник рекомендується для студентів, які поглиблено вивчають дисципліну «Теорія автоматичного управління».

УДК 519.7:63-83       ББК 32.816 М74       ISBN 978-966-641-388-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 36 грн. 98 коп.

В монографії представлена технологія проектування інформаційних систем обробки даних спостереження якості вод з форм вхідних та вихідних даних шляхом ідентифікації та ітеративної деталізації складових. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв'язання важливих прикладних задач у галузі екологічного моніторингу та контролю в Україні.

Розрахована на працівників управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекторів, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

УДК 004.65 : 519.6       ББК 32.97 : 26.22 М 74       ISBN 978-966-641-374-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.59 M)  

  Ціна 32 грн. 98 коп.

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі моніторингу довкілля.

Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.

УДК 504.06       ББК 28.081 М77       ISBN 978-966-641-373-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 37 грн. 05 коп.

Робота присвячена теоретичним та прикладним аспектам розробки математичних і геоіформаційних моделей та алгоритмічного і програмного забезпечення регіональних комп'ютеризованих геоінформаційних систем державного моніторингу поверхнемих вод.

Розрахована на науковців та фахівців, які займаються створенням та впровадженням комп'ютеризованих систем державного моніторингу поверхневих вод.

УДК 681.51+519.6+556.013 К63       ISBN 966-641-132-6

Змiст


У монографії представлено як відомі, так і розроблені автором математичні моделі зміни стану річкових вод у часі й у просторі, обумовлені надходженням до річки стічних чи зворотних вод. Приведено алгоритми ідентифікації запропонованих математичних моделей. Наведено метод ідентифікації офіційно незареєстрованих скидів стічних вод.

Монографія розрахована на аспірантів та науковців, які займаються математичним моделюванням і обчислювальними методами у галузі водних ресурсів. Буде корисною, також, студентам та магістрантам, які займаються математичним моделюванням та прогнозуванням стану довкілля.

УДК 681.51+519.6+556.013       ISBN 966-641-128-8

Змiст


В книзі представлено як відомі, так і розроблені авторами математичні моделі динаміки річкових процесів та динаміки якості річкових вод. Приведено алгоритми ідентифікації запропонованих авторами моделей та методологію виявлення офіційно незареєстрованих скидів стічних вод. Описано пакет прикладних програм для оцінювання якості річкових вод, розроблений на основі запропонованих в роботі математичних моделей та алгоритмів.

Розрахована на аспірантів та науковців, які займаються математичним моделюванням і обчислювальними методами. Буде корисною також студентам та аспірантам вищих навчальних закладів екологічної підготовки.

УДК 681.51+519.6+556.013       ISBN 966-7199-81-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.