«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Боцула М. П.

В монографії представлена технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі моніторингу поверхневих вод та м моделювання екологічних процесів у водних екосистемах в Україні.

Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

УДК 004.65+519.6       ББК 32.97 : 22.16+26.22 М74       ISBN 978-966-641-394-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 23 грн. 91 коп.

В монографії представлена технологія проектування інформаційних систем обробки даних спостереження якості вод з форм вхідних та вихідних даних шляхом ідентифікації та ітеративної деталізації складових. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв'язання важливих прикладних задач у галузі екологічного моніторингу та контролю в Україні.

Розрахована на працівників управлінь охорони навколишнього природного середовища та державних екологічних інспекторів, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі екології.

УДК 004.65 : 519.6       ББК 32.97 : 26.22 М 74       ISBN 978-966-641-374-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.59 M)  

  Ціна 32 грн. 98 коп.

Робота присвячена теоретичним та прикладним аспектам розробки математичних і геоіформаційних моделей та алгоритмічного і програмного забезпечення регіональних комп'ютеризованих геоінформаційних систем державного моніторингу поверхнемих вод.

Розрахована на науковців та фахівців, які займаються створенням та впровадженням комп'ютеризованих систем державного моніторингу поверхневих вод.

УДК 681.51+519.6+556.013 К63       ISBN 966-641-132-6

Змiст


В монографії наведений огляд та аналіз сучасних методів та засобів діагностування силових косинусних конденсаторів з паперово-масляною ізоляцією, що використовуються в електромережах 6—10 кВ для компенсації реактивної потужності. Описані розроблені авторами нові методи та побудовані на їх основі інформаційновимірювальні системи для діагностики конденсаторів.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією енергетичних мереж, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів.

УДК 621.319.4.001.57 Г 75       ISBN 966-641-069-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.11 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.